Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/914' OR uid > 0) AND sid = '2bc5f98d6fbc57ba2ca9927e7d9d4731' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Turistickým chodníčkom za drevenými cerkvami pod Duklou | Holosy

Turistickým chodníčkom za drevenými cerkvami pod Duklou

kriz medzi Prikrou a BodružalomAk chcete spojiť nenáročnú túru s návštevou drevených cerkvy v kraji pod Duklou mám pre Vás jeden tip. Trasa z Krajnej Poľany do Krajného Čierneho vedie po zelene značkovanou chodníku, ktorý prechádza aj intravilánom štyroch obcí, v ktorých nájdete drevené cerkvy. Celková dĺžka trasy je 20 kilometrov. Trasa sčasti kopíruje historickú cestu Jozefínka.
Východiskovým bodom je obec Krajná Poľana, rodisko známeho slovenského sochára Františka Gibalu. Obec sa nachádza hlavnom cestnom ťahu k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik – Barwinek a je teda dobre dostupná autobusovými linkami zo Svidníka. Pri autobusovej zastávky v obci opustíme hlavný cestný ťah a vydáme sa vedľajšou málo frekventovanou dopravnou komunikáciou smerom k obci Bodružal.
Po asi polhodine cesty dorazíme do Bodružala, jednej z najmenších obcí Svidníckeho okresu, ktorá oslávila pred časom 400. výročie prvej písomnej zmienky. kostolik v BodružaliV obci sa nachádza prvá drevená cerkov na našej trase - Drevená cerkov zasvätené sv. Mikulášovi. Cerkov je situovaná pri cintoríne na juhozápadnom svahu kopca „Pelepče“ a svojou osobitnou architektúrou tvorí prirodzenú dominantu obce. Cerkov má trojdielnu zrubovú konštrukciu, ktorá má bohato členenú šindľovú strechu s tromi stupňovito sa zvyšujúcimi vežami. Zrubová stavba je zvonka krytá vertikálnymi doskami, na spojoch krycími lištami. Areál cerkvi obklopuje zrubová ohrada - palánok so šindľovou strieškou. Postavená bola v roku 1658 a patrí medzi najstaršie a najlepšie zachované chrámy východného obradu na Slovensku. Chrám dodnes plní pôvodnú kultovú funkciu a pravidelne sa v ňom konajú liturgické obrady.Z Bodružala sa vydáme na križovatke pri cerkvi doľava smerom k obci Príkra, vzdialenej od Bodružala asi tri kilometre. Hneď za dedinou sa začína chránená krajinná oblasť Nízke Beskydy .Po asi pol hodine dorazíme do obce Príkra.
Príkra patrí k vôbec najmenší obciam na Slovensku, má len 9 obyvateľov. V obci sa nachádza ďalšia drevená cerkov na našej trase, Chrám sv. Michala archanjela z roku 1777. Ide o trojpriestorovú zrubovú stavbu s barokovými cibuľkami a dekoratívnymi kovanými krížmi na vrcholoch šindľových striech. ZrubKostolik v Príkrej i dve horné poschodia veže sú obité vertikálnym doštením a lištami. Ikonostas a oltár je drevená polychrómovaná architektúra so štyrmi radami ikon a cárskymi dverami. Príkra je koncovou obcou, kde sa križujú dva značené chodníky – žltý k poľskej hranici resp. obci Nižný Komárnik a zelený, ktorým budeme pokračovať my, k obci Miroľa. Značenie chodníka nad Príkrou, v oblasti Košarísk, je miestami neprehľadné, čo je do značnej miere spôsobené množstvom chodníčkov v tejto obľúbenej hubárskej oblasti. Po miernom stúpaní začína klesanie k obci Miroľa, ktorá sa nám objaví na horizonte ako na dlani.
Do obce Miroľa by ste mali doraziť po asi hodine cesty. Miroľa je podhorská potočná rádová dedinka s 81 obyvateľmi. V obci sa nachádza ďalšia, v poradí tretia cerkov na našej ceste, chrám Ochrany Bohorodičky. Chrám bol postavený v kostolik v Miroliroku 1770, existujú však nepriame dôkazy, že v obci stála drevená cerkov už koncom 17. storočia. Ide o typicky trojvežový a trojdielny objekt lemkovského typu, ku ktorému sa dostaneme cez vstupnú bránku s ihlanovou šindľovou strieškou. Pred chrámom sa nachádza lipa malolistá, ktorá je zaradená v katalógu chránených stromov Slovenska. V čase mojej návštevy, september 2007, prebiehala rozsiahla obnova krytiny chrámu.
V ďalšej časti trasy sa napájame na historickú cestu Jozefínku, ktorá spája Stropkov, Krajnú Poľanu a poľský Barwinek. V minulosti (1780 - 1790) to bola cesta veľmi rušná, lemovaná veľkým počtom hostincov a prepriahacích staníc. Takáto stanica sa nachádzala v katastri obce Miroľa, kde poskytovali opravy povozov, postrojov, nachádzala sa tam koniareň a furmanská krčma. Vybudovaním inej dopravnej tepny v 19. storočí stratila Jozefínka svoj význam. Zvyšky tejto cesty sú dodnes využívané. Po nich prechádza časť turistického chodníka Miroľa - Krajné Čierno.
Prechádzame obcou Kožuchovce. V obci bol kedysi drevený gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie z roku 1741. Roku 1925 bol prevezený do Košíc (dnes stojí v záhrade Východoslovenského múzea).
Trasa pokračuje obľúbenou hubárskou oblasťou medzi Kožuchovcami a Krajným Čiernom. Kostolík v Kraj. ČiernomPo asi hodine a pol dlhej nenáročnom prechode, takmer bez stúpania, dorazíme do neveľkej obce Krajné Čierno. V obci sa nachádza posledná drevená cerkov na našej trase - Chrám sv. Bazila Veľkého. Chrám si postavili veriaci v svahu nad cestou v roku 1730. Veža i stupňovité štvoruholné kupoly sú zakončené kužeľovitými vežičkami a kovanými krížmi. Celý zrub objektu i strecha sú obité šindľom, veža je obitá vertikálne kladenými doskami a lištami. Pri chráme sa nachádzajú tri mohutné storočné duby, ktoré su zaradené katalógu chránených stromov Slovenska. Túto národnú kultúrnu pamiatku vhodne dopĺňa pamiatkovo chránený tradičný hospodársko – obytný komplex so slamenou strechou.
Naša trasa končí na most za Krajným Čiernom, kde sa pripájame späť na hlavný cestný ťah k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik – Barwinek a kde sa tiež nachádza autobusová zastávka na znamenie.

Súhrn Trasy
stúpanie: 545 m klesanie: 590 m
vzdialenosť: 20.1 km čas: 5h7m


Ak máte záujem prezrieť si viac fotomomentiek z tohto turistického výletu, nájdete ich vo fotogalérií.

Perfektna trasa, dobri by ju

Perfektna trasa, dobri by ju bylo vyskušati s turistickov navigacijov, a pak sobi poznačiti gps dany, škoda len, že turističnyj garmin takyj dorohyj...

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.