Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4113' OR uid > 0) AND sid = '42afeca006010debb6c0ac77fb8c5eb3' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7 | Holosy

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Nedavno jem sobi z totŷch storinok sťahnuv rusyňsku klaviaturu pro sistem Windows 7. Bo jem na ňij ale našov paru nedostatkiv, no v archivi chŷbyv žrjidlovŷj subor k pererobľiňu, vŷrjišŷv jem opublikovaty tu dvi rozkladkŷ klaviaturŷ, na kotrŷch je tŷž možlyve pysaty rusyňskov kirilicjov z klaviaturov QWERTY.

Peršov z nych je mnov vŷtvorena rusyňska klaviatura. Pracjuje na sistemach Windows XP, Vista, 7, 8 i novšŷch. Najdete na ňij všŷtkŷ bukvŷ rusyňskoj kirilicji z tŷm, že bukvŷ Ё i Ъ mož napysaty lem kombinaciov pravŷj klaviš Alt + О i Ь (tverdŷj znak tŷž na špecialnim klavišu, kotrŷj ale ne majuť všŷtkŷ klaviaturŷ). Okrem toho na ňij prydanŷ dakotrŷ tipografičnŷ simbolŷ, napr. popravnŷj apostrof (’), riznŷ tipŷ uvodzovok («, », „, “, ”), znak ukrajiňskoj hryvnŷ (₴) i druhŷ. Totŷ znakŷ pid kombinaciamy z pravŷm klavišom Alt, v prypadku dakotrŷch išči do toho z klavišom Shift. Navŷše tota klaviatura pidporuje všŷtkŷ sučasnŷ slovjaňskŷ jazŷkŷ chosnujučŷ kirilicju z možlyvosťov pysaňa akcentiv nad hlasnŷma i moldavsku kirilicju. V archivi pryložena tŷž dokumentacia z podribnŷm popysom klaviaturŷ i inštalaciji napysana po rusyňskŷ kirilicjov v suborji InfoCyr.html i v midžislavjaňskim jazŷku latynicjov v suborji InfoLatMS.html. Klaviaturu možete sťahnuty tu: http://www.tyflonet.com/siciliano/kbdrueqy.zip (variant QWERTY/ЯШЕРТИ) abo http://www.tyflonet.com/siciliano/kbdrueqz.zip (variant QWERTZ/ЯШЕРТЗ).

Druha klaviatura maje nazvu „Russian Translit Latin“ i je založena na rus’kij fonetičnij klaviaturji z programu Fontboard. Maje barz podibnŷ možlyvosty do rusyňskoj klaviaturŷ, no jej rozložiňa sja od ňij častočňi riznyť i pidporuje dakus biľše simboliv. Sťahnete jej pid tŷm odkazom: http://www.tyflonet.com/siciliano/kbdrutrl.zip Jej schemu najdete tu: http://kbd-intl.narod.ru/layouts#ru-trl

Pro tŷch z vas, kotrŷ chosnujuť rus’ku abo ukrajiňsku klaviaturu, išči prykladam odkazŷ na dvi klaviaturŷ z rus’kŷm i ukrajiňskŷm rozložiňom pidporujuči rusyňsku kirilicju. Storinkŷ napysanŷ po rus’kŷ.
Klaviatura „SVK“ (k dispozicii v rus’kij i ukrajiňskij verzii): http://www.svk.pp.ua/ru/raskladki-klaviatury
Rus’ka medžynarodna klaviatura (pidporuje všŷtkŷ sučasnŷ jazŷkŷ chosnujuči kirilicju): http://kbd-intl.narod.ru/ru

Inštalacia (okrem peršoj klaviaturŷ):
Po sťahnuťu i rozpakovaňu archivu kliknyjte v vŷnyklim priečinku na subor Setup.exe (v prypaďi klaviaturŷ Russian Translit Latin na subor KBDRUTRL.exe). Po nainštalovaňu bŷ s’te maly maty klaviaturu takoj prydanu, takže stačiť stysnuty Alt+Shift. Rusyňska klaviatura pryradžena k ukrajiňskomu jazŷku, všŷtkŷ dalšŷ klaviaturŷ pryradženŷ k pryslušnomu jazŷku podľa nazvŷ. Z vŷňatkom Rus’koj medžynarodnoj klaviaturŷ najdete v archivach okrem inštalacijnŷch suboriv žrjidlovŷ suborŷ vo formatji klc, kotrŷ mož otvoryty v programi Microsoft Keyboard Layout Creator i dale klaviaturŷ modifikovaty. Žrjidlovŷj subor Rus’koj medžynarodnoj klaviaturŷ k sťahnuťu pid samostatnŷm odkazom.

Microsoft Keyboard Layout

Microsoft Keyboard Layout Creator тыж можу рекомендовати. Файна аплікація, дасть ся зробити така клавіатура, яка кому пасує.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.