Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1032' OR uid > 0) AND sid = 'bdca133ec48c66141752e8dc80b6d66e' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
O Holosoch na stránkach týždenníka Dukla | Holosy

O Holosoch na stránkach týždenníka Dukla

Redakcia týždenníka občanov podduklianskeho regiónu Dukla ma oslovila s ponukou na rozhovor, ktorý bude uverejnený na ich stránkach. Ponuku som samozrejme s vďačnosťou prijal a výsledok sa objavil v čísle 46 týždenníka, ktoré vyšlo 10. novembra. V nasledujúcom texte je prepis rozhovoru, ktorý ste si mohli minulý týždeň na stránkach týždenníka prečítať.

 

Holosy.sk – snaha o vybudovanie rusínskeho komunitného virtuálneho priestoru na internete

Pri hľadaní internetových zdrojov, informácií o dianí v regióne ste možno narazili na stránku s nezvyčajným, ale pre všetkých Rusínov jasne zrozumiteľným názvom – Holosy (www.holosy.sk). Stránky na internete vznikajú, žijú svojim životom a časom buď postupne zanikajú, alebo sa vyvíjajú, rozširujú a zlepšujú sa. Postupné zlepšovanie a rozširovanie sa, je charakteristické aj pre Holosy.sk.  Aktuálne sa Holosy dočkali pomerne výrazných zmien v obsahu, ale aj vzhľadu, a tak sme sa rozhodli s pár otázkami osloviť dušu celého projektu Petra Derca.

Kedy sa Holosy na internete objavili a čo bolo hlavným impulzom pre ich vznik?

Ako sa vyvíjajú Holosy, vyvíja sa aj ich obsah a zameranie. Prvotným nápadom bolo vytvoriť „iné“ stránky, reflektujúce na dianie v meste Svidník. Hovorím o roku 2001, keď v meste začínal pôsobiť klub Holičstvo, vtedy uvádzaný ako experimentálny priestor Holičstvo, kde priestor dostávali nekomerčné, nielen hudobné, projekty. V meste to bolo niečo nové, neklasické. Ja som bol toho času po vysokej škole, po čase znova v rodnom Svidníku na civilnej vojenskej službe a rozhodol som sa na dianie v klube a okolo neho reagovať prostredníctvom webových stránok. Nechcel som byť obmedzovaný niečím ako klubovými stránkami Holičstva. Zámerom bol rozšíriť stránky na všetky nekomerčné kultúrne aktivity v meste a okolí. Rozmýšľam som o názve a odpoveď mi dala jedna pani, ktorej som sa snažil vysvetliť, že Holičstvo nie je až takým strašným podnikom, ako sa traduje, ale, že tam napríklad vystúpil aj černošský jazzman. „ Hej, zvoloč z ciloho svita sa tam zchodžat“ – bola tá odpoveď. Ja som mal jasno, stránky som nazval Zvoloč s podtitulom Svidnik underground zone, neskôr Rusin underground zone.

Aké boli reakcie okolia a návštevníkov stránok?

Samozrejme chvíľku trvalo, kým sa stránky dostali do povedomia, ale postupne si získavali svojich stabilných návštevníkov. Lokálne sme pod hlavičkou Zvoloč Cup zorganizovali šesť ročníkov neformálneho turnaja v kopaní do lopty. Vzniklo združenie Rutenicart, ktoré sa snažilo tieto aktivity podporovať a rozvíjať. Cestu k stránkam si našiel aj švajčiarsky novinár, ktorý odvysielal na švajčiarskom alternatívnom Radiu Lora hodinový program o alternatívnej kultúre v meste Svidník. Záznam z programu nájdete na Holosoch.

Kedy nastal posun od Zvoloč stránok k Holosom?

Významným momentom bol môj odchod do Prahy, kde žijem viac ako 5 rokov. Postupne som strácal lokálne väzby v meste, veľa známych sa z mesta vytratilo, nastúpila nová mladšia generácia. Okrem toho som začal veci v Prahe vnímať viac z nadhľadu. Prestal som sa striktne stotožňovať s mestom, viac vo mne rezonoval pocit príslušnosti k regiónu Východných Karpát a Rusínom, ktorí tento kraj obývajú. Zvoloč stránky začali byť zrazu priúzke, vznikli Holosy.

Spomínate Rusínov. Ako vnímate aktuálne spory Rusínov a Ukrajincov týkajúcej sa národnej identity obyvateľstva v našom regióne?

Pozorujem ich, ale snažím sa ich na stránkach nezdôrazňovať. Sám sa hlásim k Rusínom, ale pravidelne navštevujem Lemkovskú Vatru v Zdyni, počúvam ukrajinskú hudbu a v tomto duchu sú aj písané moje príspevky na Holosoch.  Pre Holosy je aktuálna snaha o hľadanie spoločného v blízkych kultúrach Rusínov, Ukrajincov a Lemkov. Táto snaha bola návštevníkmi stránok zväčša prijatá kladne, o čom svedčia aj výsledky ankety, ktorá na stránkach prebehla. Toto sa už bohužiaľ nedá povedať o reakciách oficiálnych štruktúr Rusínov na Slovensku, ktorí túto snahu v najtvrdších komentároch označujú za prejav neobolševizmu.

Snahou je hľadať a prezentovať všetko progresívne, čo región, ľudia v ňom žijúci resp. ľudia s ním myšlienkovo alebo rodovými koreňmi zviazaní, ponúkajú. Záujem je priniesť viac informácií o často zabúdanej Podkarpatskej Rusi, o poľských Biecszadoch, ktoré sú Rusínom na Slovensku vždy najbližšími regiónmi.

Ako uvádzate na stránkach, Holosy majú aktuálne nový design a pestrejší obsah. A aké zmeny presnejšie ide?

Cieľom posledných zmien bolo dosiahnuť väčšiu interaktivitu návštevníkov stránok. Po vyplnení jednoduchého registračného formulára môžu návštevníci vydávať vlastné články, príspevky, pridávať fotografie do albumov resp. komunikovať s ostatnými používateľmi či už prostredníctvom obľúbenej Ľabdanice, komentárov alebo interného kontaktného formulára.

Na stránkach je dostupný neformálny Ľudový Slovník Rusínov, rusínske, lemkovské a ukrajinské piesne na vypočutie alebo stiahnutie a tiež Holosy – video kanál.

Máte ešte už teraz nejaké ďalšie konkrétne plány s portálom www.holosy.sk do budúcna?

„Nové“ Holosy sú nasadené od začiatku novembra, takže uvidím, ako sa chytia a podľa toho zvážim aj ďalšie kroky. Každopádne cieľom nie je naháňať počet návštevníkov kvôli štatistikám, ale udržať a pomaly rozširovať počet stabilných návštevníkov, či už priamo Rusínov alebo návštevníkov z radov sympatizantov a podporovateľov a smerovať k vytvoreniu komunitného webu karpatských Rusínov.

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

16. jul 2019


Юліаньскый календарь:

3.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.