Slovnyk Rusynіv

Ne jde o slovnуk kodіfіkovanoho rusуn´skoho jazŷka, ale o zbіrku jazŷkovoj rozmajitostу regіonu. Dodajte svoji slovka. Slovіčka posŷlajte na e-majl abo pyšte do forumu.

A B C Č D Ď DZ E F G H CH I J K L Ľ M N Ň O P R S Š T Ť U V Z Ž

A

abo buď, alebo (vyjadruje vylučovací vzťah al. vzťah eventuality).
Zavtra prejdu abo ja abo vin; Kupali zme sja doma abo u Laberci Abo dakoli, jak sja fažko žylo
a(b)sentyrka odvod (na vojnu) - Beňadikovce, Bukovce
agac agát - Dara, Ulič, Zvala
adzimka jedlo, posúch
adzimky zemiakové lokše
ambrela dáždnik
amiňcma

koniec
Už je mu amiňcma

ampruch kameňolom
ancijaš 1. zosobnenie zla, zlý duch, diabol (v nadávkach a kliatbach)
Ja tvoho ancijaša! - nadávka;
Na jakoho ancijaša tam zas ideš! - načo
2. samopašné dieťa : Dalšoho ancijaša nebudu chovatí, Zlyj jak ancijaš
ancikrist zosobnenie zla, čert, diabol (v nadávkach a kliatbach)
Takyj planyj jak ancikrist – veľmi zlý
Na jakoho ancikrista - načo
anhel (ангел) anjel
ancug mužský alebo chlapčenský oblek pánskeho strihu
ancuntraky (анцунтракы) traky
ancvaj i ajncvaj hneď, vzápätí, už aj, raz-dva
Zaplatev, a robota byla zrobena ancvaj.
ansambeľ kapela, súbor
apatyka 1. lekáreň
2. liek, liečivo: Ziľja tyš dobra apatyka !
arenda nájom, (za arendov - v nájme), Pstriná
arešt väzenie, (zaperli ho do areštu - zavreli ho do väzenia), Ubľa, Ulič, Krivé
argan gápeľ (žentour, zariadenie uvádzané do kruhového pohybu zapriahnutým dobytkom, ktorého práca sa prenáša ozubeným súkolesím na pohon hospodárskeho stroja), Ruské
ardža hrdza
ardža zila - prehrdzavelo
astrjab ( aстряб ) jastrab
Zdieľať na Facebooku

Dneska je četver

20. jun 2019


Юліаньскый календарь:

7.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.