Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1052' OR uid > 0) AND sid = 'bc3669573ce9583df7ae16a8ad488d18' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Zvyky v seli | Holosy

Zvyky v seli

Neznam jak vy ale ta ja by jem tu privital dajaku temu na zvyky v seli. kedže idut sjata ta by sme pobisidovali že jak to je v inakšych selach v našim regioni

Zvyky keď sa trimut , ta to

Zvyky keď sa trimut , ta to barz šumni, ale keď jes zo sela het, u sviti, a naši zyky dotrimuješ, tak to je iši šumnijše.

Žiju mimo sela 35 roky, ale moju rodynu jem furt učil:Zvyky a obyčaje svojich predkov dodržuj a chráň, lebo je to také bohatstvo, ktoré sa nedá ničím vyvážiť... a tak aj štedry večur trimeme aj po našomu, a keďže žena pochádžat od Nitry, tak aj jej zvyky a v takoj zhodi to už ide tridseť roky a aj toty sviatky budut rjuvnaky,pomodlime sa, posypni, ale aj oblátky, kapor i file, kapustnica a odo mňa križik s omedovaným cesnakom šitkym za stolom.

Šitkym ľuďom praju šumny Vianoce, bohatoho Ježiška a na totu Viliju hojnijše,pokojnijše, zdravše,veselše......

jozko's picture

Reaguju na članok

Reaguju na članok Jozefa.Šuvni napisal jak dotrymuje našy šveta daleko od svojoho rodiska Pačit ša mi to barz. Ja jem z domu od Svidnyka 53 rokiv. Žyju v Bratislavi, manželku mam čisto krbnu Bratislavčanku. Vyše 46 rokiv jem ženatyj Každyj rik mame dvoji šveta aj s darkami.A j darky kupuje žena a hvarit, že toto bude na katolicky šveta a toto na rusnacky.Vnučata ňa zovut -dido- a ne dedo. Jem na to hrdyj, bo sobi hvariat, že idut k "didovcom" na navštevu. Jozko

ferrari10's picture

Tak to prestni tak jak i u

Tak to prestni tak jak i u nas sja hvarit DIDO je to šumne že sjut lude što majut zaujem a chut dotrimovati toty naši zvyky aj ked može kus inakši. Či tak udu robiti i ja iši neznam bo ženatyj nejem aleurčiti sja furt dašto s toho utrime

ferrari10's picture

Začatok

Ta ja by jem chotil v toj rubriky žeby každyj tu napisau dajakyj zvyk z joho sela žeby sme ša dašto nove doznali

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.