Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5388' OR uid > 0) AND sid = '271b18d17e79a469795830ac22d7dfbc' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Na rusуn´skіm balu v Praz´i zahrae tradіčno ansambel´ Apollon | Holosy

Na rusуn´skіm balu v Praz´i zahrae tradіčno ansambel´ Apollon

Rusуn´skŷ aktіvіste v ČR organіzujut´ totu subotu 31.1.2015 v KC Novodvorska v Praz´i dalšŷj rіčnуk rusуn´skoho balu. Akcіja už mat za sobov kіl´korіčnu іstorіju. Peršŷj rіčnуk s´a konav v rocі 2011 i vďaka angažovan´u združіn´a Rusуnŷ.cz - rusуn´ska іnіcіatіva v ČR s´a akcіju darіt organіzovatу každŷj rіk. Što e іnteresne - na akcіji s´a o holovnu zabavu každorіčno starat´ tot samŷj ansambel´ – ansambel´ Apollon. Člen ansambel´u Peter Nastіšіn stav prі zrod´i združіn´a združіn´a Rusуnŷ.cz і dumkŷ rusуn´skoho balu v Praz´i. Tradіcіja rusуn´skoho balu v Praz´i, združіn´a Rusуnŷ.cz і ansambel´ Apollon sut´ značіt´ povjazanŷ pevno.

Ansambel´ Apollon bŷv orіgіnalno založen v rocі 1998 vo Svіdnуku. Zakladatel´om bŷv Martіn Blaško і Peter Nastіšіn. Do roku 2001 Apollon vstupav na svad´bach, zabavach, baloch і rіznŷch akcіjach nelem na Slovens´ku, ale і v sus´idn´im Pol´sku. Od roku 2010 funguje ansambel´ v Čes´kіj republіc´i (perevažno v Prazі і seredn´ich Čechach) v trojčlennoj zostavу. V repertoaru sut´ perevažno narodnŷ pіsnі ( rusуn´skŷ, šarіšskŷ, zemplіn´skŷ, slovens´kŷ, čes´kŷ... ), ale і modernŷ. Tradіčne podana vŷchodn´arskoj svad´bŷ (odobіrka, družbіvskŷj tanec´, čepenіja a r´adovŷj tanec´) ne sut´ problem. Kapela s´a tak samo dokaže prуsposobуtу ozvučіn´a, prostorovŷmі і dalšŷmі požadavkamу zakaznуka.
Kontakt na kapelu:
Peter Nastišin
peter.nastisin@centrum.cz
+420 732748218
http://www.kapelaapollon.cz/
https://www.facebook.com/kapelaapollon

 

 

 

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.