Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3849' OR uid > 0) AND sid = 'd7894964fd3892256ec05917d4f15e71' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
KREMІNEC´- 2012: pіcіc´ko sonc´a u kalamutnіj vodі | Holosy

KREMІNEC´- 2012: pіcіc´ko sonc´a u kalamutnіj vodі

Učastnуkŷ 5-ho іnterrusуns´koho festіvala na horі Kremіnec´, što vŷše sela Stužуc´a u samіm centrі Užans´koho prуrodnoho parka, 14-15 julіja zažŷlу vs´akoho: bŷla tuj у fіzуčna zmora, bo čotуrу hodуnŷ putovan´a dhorі na samŷj ver´ch horŷ (1221 m ponad rovіn´ mor´a), de s´a schoďat štatnі hranуcі Ukrajinŷ, Slovakіji у Pol´ščі, to use važnoje vŷprobovan´a tvoho ver´chovуns´koho charaktera у sуlŷ volі. Tuj у radost´ strіčі уz davnіmу cіmboramу уz druhŷch deržav, ale у z novŷmу prуjatel´amу, уz kotrŷmу dalo s´a fajno pobesіdovatу, zaspіvatу narodnu spіvanku aj spečу kromplі у solonуnu. Tuj у možnost´ vуdіtу vpečatl´ajuščі polonуns´kі pejzažі, što jich maestro-prуroda vŷmіn´ovala každі pіvhodуnŷ: to nažene mrača, to vіtrom potreple ho na pazdіr´a, to nazad chmarуs´ka, ladnі urvatу s´a, prуtуsne уd zemlі, to zas´ malo zašvіngl´uje у popustуt – ukaže vandrovnуkam teple lіtn´e sonečko na fonі sуn´oho neba. Vnočу ščaslуvŷch у zmorenŷch taborуtіv zas´ prуspуt dožd´, monotonno dupkavučу kropkamу u strіchu nameta. A už dodn´a zagazduje sonečko, ščedro zahrіvavučу vуdokruh...

Ne bŷlo nas na Kremіncі mnoho, ajbo ne bŷlo у malo. Prуjšlу festіvalnуkŷ уz Ukrajinŷ, Slovakіji у Serbіji. Za dobrov tradуcіjov pіdn´alу s´me praporŷ karpats´kŷch rusуnіv у Jevrops´koj Unіji. Organіzator akcіji – Zakarpats´kŷj blahočуnnŷj fond «Rusуns´ka škola» (Užhorod). Holova pravlіn´a – Dr Valerіj Paďak CSc.
Rusуns´kŷj pуsatel´ уz Slovakіji, avtor mnohŷch knуh poezіji у prozŷ, lavreat mežуnarodnoj lіteraturnoj cіnŷ уm. Aleksandra Duchnovуča Štefan Suchŷj zabavl´av učastnуkіv іstorіjamу уz svoho žŷťa. Akurat na horі student 3. ročnуka rusуns´koj gіmnazіji u Rus´komu Keresturі (Serbіja) Mіlan Paďak, kotrŷj na Kremіncі prezentovav nove trіčko pro moložavu уz napуsom «Rusуn» u stуlі graffіtі, neobčekovano tuj strіtуv svoho keresturs´koho učуtel´a fіzkulturŷ Slavka Papa. Na Kremіnec´ nazad ne prуjšlу našі braťa-lemkŷ, chot´ у malу take namіren´a – ladуlу s´a na festіval. Spomjanulу s´me bez nуch 65-u hodovščуnu deportacіji rusуnіv-lemkіv уz Lemkovуnŷ počas varvars´koj operacіji «Vіsla».
Ovacіjamу festіvalnуkŷ strіtуlу vŷstuplіn´a Dr Petra Krajn´aka (mol.) jak specіalnoho zastupcі ombudsmena Slovakіji PhDr Laslo Naďa. P. Krajn´ak vŷholosуv tekst pуs´ma povnovažnoho predstavуtel´a vladŷ Slovac´koj republіkŷ za nacіonalnі menšуnŷ Laslo Naďa, adresovanoho učastnуkam festіvala na horі Kremіnec´. U svomu pуs´mі ombudsmen počastу pуše: «Vy, Rusíni, patríte do Karpát, ako prirodzená súčast` priestoru, ktorý sa rozprestiera na rozhraní dnešného Slovenska, Pol`ska a Ukrajiny. Tento priestor vždy patril Vám a pro mnohé stáročia ste tu spolunaživali s príslušníkmi iných národov a národností. Hora Kremenec, ako najvýchodnejší bod našej vlasti, je symbolom stretávania a spolupráce».
Totŷ slova povnovažnoho predstavуtel´a vladŷ Slovac´koj republіkŷ za nacіonalnі menšуnŷ Laslo Naďa sut´ važnov ocіnkov pjat´rіčnoj robotŷ organіzatorіv festіvala – hora Kremіnec´ stala jednŷm уz novŷch sіmvolіv jedуnstva karpats´kŷch rusуnіv.
Vertavučу s´a domіv, ščaslуvі, poneslу s´me na plečach pjat´ našŷch rusуns´kŷch festуvalіv na Kremіncі, a kіl´ko jich bude уščу?
P. V.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.