Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3510' OR uid > 0) AND sid = '716e96056b21e3aff2cd2ce572c9da50' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Korzar.sk - Dukla, brána do pekla | Holosy

Korzar.sk - Dukla, brána do pekla

Dejisko najkrvavejších bojov v histórii Slovenska a jednej z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny znovu ožíva.
Na jeseň v roku 1944 sa odohrala na severovýchode Slovenska jedna z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny.
Karpatsko-duklianska operácia si vyžiadala desaťtisíce padlých, nezvestných a ťažko ranených sovietskych, českých, slovenských a nemeckých vojakov a obrovské materiálne straty na oboch stranách bojiska.
„Večná spomienka“ na obete najkrvavejších bojov v dejinách Československa po novembri 1989 vybledla. Každoročné veľkolepé oslavy sa scvrkli na stretnutia postupne vymierajúcich spolubojovníkov, kraj pod Duklou osirel.

Preč sú časy, keď do Svidníka mierili denne desiatky zájazdov so škôlkarmi, žiakmi základných a stredných škôl i dôchodcov, členov základných organizácií komunistickej strany, odborárov, protifašistických bojovníkov.
Pri pamätníku na Duklianskom priesmyku, ktorý inak dodnes považujú odborníci za skvelé architektonické dielo českého architekta Josefa Grusa, skladali iskričky a pionieri sľuby, bažanti vojenské prísahy.
„Po nežnej revolúcii sa zdvihla mohutná antisovietska a antikomunistická vlna a návštevnosť Dukly rapídne klesla. Je to pochopiteľné. Komunisti si prisvojili víťazstvo na Dukle i v celej druhej svetovej vojne. Sprofanovali slová ako hrdina, mier, sloboda. Pritom zúrivo zbrojili, šírili nenávisť a neslobodu. Treba vrátiť týmto pojmom pôvodný zmysel a význam. A to chvíľu potrvá,“ myslí si dlhoročný pracovník a bývalý riaditeľ Duklianskeho múzea, dôchodca a zároveň oblastný predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Rodák.


Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/6126522/dukla-brana-do-pekla.html#ixzz1d6hpXnJo

Pozri súvisiace články: 
Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.