Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1863' OR uid > 0) AND sid = 'beca8e0d26c882bc4525bfd2bccf2e8f' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Karpatský chrám svatého archanděla Michaela - drevená cerkov uprostred Prahy | Holosy

Karpatský chrám svatého archanděla Michaela - drevená cerkov uprostred Prahy

Drevené cerkvi sa všeobecne radia k tomu najhodnotnejšiemu, čo zostalo zachované z kultúry prevažne rusínskeho obyvateľstva Východných Karpát. Aj vďaka týmto vzácnym pamiatkam sakrálnej architektúry prichádzajú každoročne turisti do oblasti, v ktorých Rusíni žijú. Je však len málo známe, že pôvodne východokarpatskú drevenú sakrálnu stavbu je možné vidieť aj uprostred Prahy. Nachádza sa na pražskom Smíchove v Kinského zahrade v tesnej blízkosti známeho Petřína.
Do Prahy sa stavba dostala v roku 1929. kedy ju Prahe, ako svojmu vtedajšiemu hlavnému mestu, venovali Rusíni z Podkarpatskej Rusi. Cerkov sa stala súčasťou narodopisnej zbierky Narodniho muzea v Prahe ako typická ľudová stavba Podkarpatskej Rusi pod názvom Karpatský chrám svatého archanděla Michaela.
Celá stavba bola do Prahy prevezená z dedinky Medvedovce pri Mukačeve. Zaujímavosťou je že, stavba bola rozobraná, prevezená a znovu postavená dva krát. Pôvodne totiž bola postavená v druhej polovici 17. storočia v obci Veľké Lúčky, odkiaľ bola v roku 1793 predaná do väčšej a bohatšej obce Medvedovce.
Cerkov bola postavená v bojkovskom stavebnom slohu s prvkami ľudového baroka. Je 14 metrov dlhá a široká približne 8 metrov. Ako stavební materiál poslúžilo drevo, drevené boli aj klince. Charakteristickým znakom bojkovského štýlu je rozdelenie chrámoveho pôdorysu na tri približne štvorcové časti, nad ktorými sa zdvíhajú tri drevené vežičky. Z nich najväčšia má viac ako 17 metrov a rozkladá sa nad priestorom pre ženy, ľudovo nazývanom babinec. Na výzdobu veží a interiéru boli použité tri farby - biela, zelená a červená, ktoré symbolizujú v ľudovom podaní základne kresťanské cnosti: vieru, nádej a lásku.
Stavba nebola nijak využívaná a chátrala až do začiatku roku 2008, kedy sa Narodní muzeum dohodla so zástupcami pravoslávnej cirkvi na poskytnutí, tejto pôvodne gréckokatolíckej stavby, do užívania Pravoslavnej cirkevnej obci v Prahe. V cerkvi sa konajú v bohoslužby každú nedeľu o 10:00 a každý pondelok o 8:00 hodine. Cerkov spravuje 5. rumunská pravoslavná církevní obec v Praze. Duchovným správcom je prot. Mgr. Andrei Ioan Danciu, (mobil 777 329 275, e- mail: aidanciu@yahoo.com, u ktorého je možné si prípadne dohodnúť prehliadku.
Viac fotografii nájdete vo fotogalérií.

красна церков. Іші єдна

красна церков.
Іші єдна старша з 16. стороча є в Градці Кралове, тыж барс шувна.

Петро's picture

Jem dakde čital že do Čechoch

Jem dakde čital že do Čechoch ich tak jak totu do Prahy perevezli šist..JancoO mi hvaril ze i v Novej Paci jednu majut

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.