Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/2107' OR uid > 0) AND sid = '9d9288d3edc83ddcdc542f9a311b5d34' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Július Paňko: Levoška - príbeh zpod Mazgalice | Holosy

Július Paňko: Levoška - príbeh zpod Mazgalice

Július Paňko je ukrajinsky píšuci autor, žijúci vo Svidníku. Vo svojej tvorbe sa venuje regiónu pod Duklou a osudom ľudí, tam žijúcich. Realita a znalosť pomerov v malých dedinách pod Duklou ho inšpirovala aj pri písaní novely Levoška, ktorá získala v roku 2006 prémiu Literárneho fondu za dielo v ukrajinskom jazyku. Vydavateľstvo SLOVART vydalo v roku 2008 slovenský preklad novely.
Levoška je meno hlavnej hrdinky novely, narodenej ako nechcené nemanželské dieťa mentálne zaostalej Bašky a omnoho rokov staršieho, ženatého Bočkára. Ten sa k otcovstvu odmietal priznať kvôli strachu z hanby pred celou dedinou.
Baška bola jedným z troch žijúcich detí poľského prisťahovalca Džadža Penteleviča. Rodina sa slovenskú stranu Nízkych Beskýd dostala v medzivojnovom období. Džadžo našiel pre sebe prácu v lesu a bývanie (drevený barák) hneď za hranicou v lese Mazgalica. Les sa nachádza nad vymyslenou dedinou Končava. (Lesný porast a potok rovnakého názvu - Mazgalica, sa nachádza aj nad obcou Dlhoňa, kde sa autor novely narodil) Všetky tri deti Penteleviča boli rozumovo zaostalé a hluchonemé. Ich jediný zdravý syn Vojtech zahynul počas vojnového besnenie.
Autor popisuje márne snahy ťažko skúšanej rodiny o začlenenie sa medzi obyvateľov Končavy. Na príbehu Levošky poukazuje na morálku dediny a tiež na nemilosrdné pomery, ktoré akoby ospravedlňujú správanie ľudí k rodine s tromi hluchonemými deťmi. Ako povedal sám autor: „Všetko sa rozišlo ako letná hmla po búrke, iba nikým neprejavená hanba za ľudské správanie ostala nadlho v Končave."

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

16. jul 2019


Юліаньскый календарь:

3.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.