InfoРусин - č. 16 | ročník VIII. | september 2011

В чіслі 16 / 2011 Інфо Русина дочітате ся:

- Пряшів належав Русинам – Славили свій день

- Фінанцованя роботы з підпоры Уряду влады СР

- Pomenovanie Rusín – Ukrajinec je v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu

- Víťaz reality show Šéfka sa hrdo hlási k Rusínom
,,Nedá sa byť predsa polovičným Rusínom. Buď poriadny alebo žiaden“.

- Выдареный день русиньской культуры в Снакові

- Меджінародный семінар з нагоды Дня Русинів

- Živosť, radosť i veselosť – premiérový program FS Chemlon Humenné

- Результаты 12-го рочника Духновічів Пряшів 16.9.2011 / подля катеґорій і жанрів

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

21. maj 2019


Юліаньскый календарь:

8.май 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.