Umenie

 • ČUMzBAGERA

  ČUMzBAGERA

  fotomomentky rusínskeho experimentálneho združenia

  8 fotok

  Data posl´idn´oj aktualіzacіji: 31. ávgust 2008 - 20:59

 • The Great Gig In The Sky

  Dark side of the moon

  zvizualizovaný album kapely Pink Floyd od Ivana Kočáka

  9 fotok

  Data posl´idn´oj aktualіzacіji: 29. ávgust 2008 - 21:50

 • Ghastly Ones Rivajvl

  Ghastly Ones Rivajvl

  fotogaléria kapely Ghastly Ones Rivajvl

  9 fotok

  Data posl´idn´oj aktualіzacіji: 29. ávgust 2008 - 21:59

 • Potlesk

  Tana Chloe

  fotografické výstupy predstavujúce tvorbu mladej svidníckej maliarky

  9 fotok

  Data posl´idn´oj aktualіzacіji: 29. ávgust 2008 - 18:03

Zdieľať na Facebooku

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.