Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/4637' OR uid > 0) AND sid = 'd5e97d6c2e9f03b64e1d7d5431bebb2b' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Muzуčno - spіvac´ke Trіo TROPAR´ zo Svіdnуka uspіšno prуblуžuje duchovnŷ pіsnі šŷrokomu publіku | Holosy

Muzуčno - spіvac´ke Trіo TROPAR´ zo Svіdnуka uspіšno prуblуžuje duchovnŷ pіsnі šŷrokomu publіku

Trіo TROPAR´ - to est´ pravoslavnŷj svjaščenуk o. Mіroslav Humenуk, knуhovnіčka PK vo Svіdnуku Marіja Labіkova і bŷvala dovhorіčna zamestnankŷn´a VHU vo Svіdnуku Anna Van´kova. Trіo vznуklo v roku 2003 і za vecej jak 10 rokіv svoho fungovan´a vŷtvorуlo bohatŷj muzуčnŷj repertoar, s kotrŷm s´a predstavуlo sluchačam nelem na Slovens´ku. Trіo koncertovalo v Kr´učovу, Ladomуrovoj, Vŷšn´im Mіrošіvу, Nіžnoj Pol´ankŷ, Krompachoch, Smol´anku, Udol´u, Bardejovі, Pr´ašovі, Praz´i і na rozlіčnŷch akcіjach vo Svіdnуku.

Vŷsl´idkom jich aktіvіtŷ sut´ і dvі muzуčnŷm CD. Perše vŷšlo v roku 2011 pіd nazvom Podіvіm s´a na Іsusa. CD obs´ahuje ukrajin´skŷ, rusуn´ske і rus´kŷ duchovnŷ, ale і narodnŷ pіsnі.
Druhe CD Kol´adŷ vŷšlo začatkom roku 2012 prі nahod´i Rіzdvjanŷch svjat dl´a julіan´skoho kalendar´a. CD obs´ahuje kompіlacіju – rusуn´ske kol´adŷ, ukrajin´skŷ kol´adŷ і rus´kŷ kol´adŷ. Jem barz rad, že o. Mіroslav Humenуk, suhlasуv z tŷm žebŷ s´a na Holosoch opublіkovalу ukažkŷ z tvorbŷ trіa. V Muzуc´i na Holosoch sobі tak možete vŷsluchatу:Trіo Tropar´ - VSTAVAJ, VSTAVAJ, HOSPODAR´JU

Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.