Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1719' OR uid > 0) AND sid = '6176c55122881e8c6be042a81e135ae3' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Hudobná skupina 2 až 3 - Divnaja Novina | Holosy

Hudobná skupina 2 až 3 - Divnaja Novina


Hudobná skupina 2 až 3
má vo svojom repertoári okrem ľudových balád aj pásmo kolied. A medzi nimi aj jednu rusínsku - Divnaja novina.

 

1. Ďivnaja novina, nyňi Ďiva Syna
porodila v Viflejemi Marija jedina.

2. Ne v carskoj palaťi, no meždu bydľaťi.
Vo pustyňi vo jaskyňi, treba to vsim znati.

3. Ista Boha ista, Marija Prečista
i raždajet i pitajet Jeho, jak Nevista.

4. Na rukach trimaje tak Jemu spivaje
Vsemohuščim Stvoritelem Svojim nazyvaje.

5. Kaže: ľuľaj Synu, bui so mnoju vynu,
Bo Ty sobi izbral mene za Materj jedinu.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.