Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1014' OR uid > 0) AND sid = 'f449adfd938d8e7479e9778cab9c56e9' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ghastly Ones Rivajvl - Tres | Holosy

Ghastly Ones Rivajvl - Tres

Ghastly Ones Rivajvl je projekt, ktorý sa zrodil približne na jar roku 2002. Kapela svoju hudbu charakterizuje ako surf rock, ktorý sa zviditeľnil hlavne filmom Q. Tarrantina -PULP FICTION.

Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

21. august 2019


Юліаньскый календарь:

8. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.