Holosy.sk

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
Slovník Rusínov 354 9 years 7 weeks ago
by admin
24 weeks 3 days ago
by Velekyjjaktopoľa
Ľabdanica 146 7 years 3 weeks ago
by admin
3 years 31 weeks ago
by sejanko
Rusíni vs Ukrajinci 99 9 years 7 weeks ago
by admin
3 years 30 weeks ago
by sejanko
Smišky 48 7 years 37 weeks ago
by admin
2 years 5 weeks ago
by Velekyjjaktopoľa
Rusinske pohovorky 19 8 years 50 weeks ago
by admin
5 years 15 weeks ago
by kory
O stránkach 12 9 years 7 weeks ago
by admin
7 years 42 weeks ago
by Anonym
Holosy - po slovensky alebo по русиньскы? Latinka alebo Кіріліця (азбука) ? 10 6 years 48 weeks ago
by admin
6 years 45 weeks ago
by Петро
English discusssion 10 9 years 7 weeks ago
by admin
7 years 16 weeks ago
by JančoO
Azbukové fórum - Азбукове форум 7 9 years 7 weeks ago
by admin
7 years 49 weeks ago
by Anonym
Zvyky v seli 5 8 years 50 weeks ago
by ferrari10
7 years 48 weeks ago
by ferrari10
Rusínska literatúra 1 2 years 40 weeks ago
by admin
2 years 39 weeks ago
by petersk
Recepty Rusiniv - Pецепты Русинів 1 7 years 35 weeks ago
by admin
7 years 35 weeks ago
by Петро
Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je pjatnіca

24. november 2017


Юліаньскый календарь:

11. новéмбер 2017

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.

Zaregіstrujte s´a!

Kіd´ s´a chočete aktіvno zapojovatу do d´ijan´a na Holosy.sk і zvŷšŷtу komfort u chosnovan´u storіnok zaregіstrujte s´a.

Kontaktujte nas

Kіd´ mate voprosŷ abo komentar´i, možete nas kontaktovatу čerez formular´ na storinkach.