Folklórny súbor Čirčanka - po rokoch obnovený klenot

Staroľubovniansky región ponúka z bohatstva svojej kultúry ďalší krásny a po rokoch obnovený klenot. Ide o folklórny súbor Čirčanka, ktorý po 22 rokoch obnovili mladí ľudia z obce Čirč na základe iniciatívy starostu obce Michala Didika. S novými vedúcimi kolektívu Annou Gomoľákovou a Marianou Plavčanovou sa o spomínanej aktivite porozprával podpredseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.

M.K.: Ako vznikala myšlienka obnovenia folklórneho súboru Čirčanka?
FS: V našej obci je veľa mládeže, ktorá má o ľudovú hudbu, tanec a spev veľký záujem. Máme veľa šikovných a talentovaných ľudí, ktorí by svoje nadanie radi rozvíjali a folklórny súbor je tým ideálnym riešením. A práve to v našej obci chýbalo.

M.K.: Keďže ide o obnovený kolektív, zaoberali ste sa aj históriou „starej“ Čirčanky?
FS: Áno, zaoberali sme sa históriou starej Čirčanky, ktorá fungovala vo viacerých fázach. Posledná bola práve tá spred 22 rokov.

M.K.: Aké je vekové zloženie členov Čirčanky a kto sú jej členovia?
FS: Všetci členovia súboru sú z Čirča, od študentov až po pracujúcich. Vekové zloženie je od 16 do 36 rokov.

M.K.: Ako zvládate organizačné zabezpečenie súboru (kde nacvičujete, kto vás podporuje a pod.) ?
FS: Choreografie si tvoríme sami, námety čerpáme aj zo starej Čirčanky. Na skúšky máme k dispozícii priestory kultúrneho domu a telocvične, ktoré nám poskytol pán starosta. Chod súboru financujeme zatiaľ svojpomocne, usporadúvaním rôznych akcií, ako napr. tanečné zábavy a pod.

M.K.: Čo pre Vás znamená folklór, ľudová pieseň a tradície?
FS: Pre nás osobne folklór znamená veľa. Stretávali sme sa s ním od malička, ľudová hudba je pre nás základom muziky. S ňou sú spojené tradície našich predkov, a práve tieto sme sa rozhodli obnoviť a zviditeľniť širokej verejnosti.

M.K.: Možno kolektív Čirčanka nazvať rusínsky súbor?
FS: „Ja Rusin byv, jem i budu ...“, takže FS Čirčanka je LEN rusínsky súbor Smile

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.