Cykloturistika vo Východných Karpatoch 2009 – Z Driečnej do Osadného

Necelých 50 kilometrov asfaltovej cesty sú od seba vzdialené obce Driečna a Osadné. Pre priaznivcov pešej turistiky by to bolo asi namáhavé šľapanie po nepríjemnom povrchu. Prednosť by asi dostal červeno značkovaný chodník na hraničnom slovensko - poľskom hrebeni, ktorý nad obidvoma obcami prechádza. Pre cykloturistov však ide o ideálnu, nenáročnú trasu. Premávka na trase nie je až tak hustá a minimálne tri miesta stoja za návštevu - Monastier v Krásnom Brode, Medzilaborce a v tiež v súčasnosti populárne Osadné.
My sme v pokľudnom rannom tempe opustili náš nocľah na lúke pod Driečnou a vyrazil smer Miková. Asi nemusím zvlášť zdôrazňovať všeobecne známu vec, že sa jedná o obec, z ktorej pochádzajú rodičia Andy Warhola, jedného z najznámejších predstaviteľov amerického pop-artu. Vďaka tejto skutočnosti sa obec a jej obyvatelia dostali niekoľkokrát na televízne obrazovky. Som rád, že náhoda chcela a v Mikovej sme stretli jednu z výrazných postáv dokumentu Som odnikiaľ - pani Evu Prextovú. Nedávno som sa dozvedel smutnú správu o tom, že p. Prextová zomrela pár dní predtým ako by sa dožila sto rokov...
Z Mikovej sme pokračovali do obce Malá Poľana, ktorá leží už na pomerne frekventovanej ceste zo Stropkova do Medzilaboriec. Zaujímavosťou je väzba Malej Poľany a českého mesta Hradec Králové. Drevená cerkov, ktorá v súčasnosti stojí v Jiráskových sadoch v Hradci Králové bola do Čiech prevezená v roku 1929, keď si gréckokatolíci v Malej Poľane postavili murovanú cerkov. Nebola to však prvá cesta tejto cirkevnej stavby. Pôvodne pravoslávna cerkov bola postavená začiatkom 16. storočia v obci Habura. V roku 1740 si Haburčania postavili murovanú cerkov a drevenú stavbu predali do Malej Poľany, kde ju vysvätili ako gréckokatolícku cerkov. O tom ako sa história zaujíma vyvíja svedčí nedávno zverejnená informácia z Habury, že v obci začínajú s výstavbou kópie pôvodnej drevenej cerkvi. Pokus o navrátenie pôvodnej drevenej stavby z Hradca Králove do Habury sa totiž nepodaril.
Z Malej Poľany nasleduje nepríjemne stúpenie a zjazd cez Rokytovce až do Krásneho Brodu.
O Rokytovciach sa hovorí, že terajšia dedina je druhou dedinou na tom istom mieste.
Ľudia prvého osídlenia vymreli na následky epidémie, dedina zostala opustená, až po čase sa tu znovu usadili ľudia.
V Krásnom Brode sme mali naplánovanú návštevu monastyru a predtým sme sa zastavili v miestnom pohostinstve, kde nás pri odchode príjemne prekvapila krčmárka, ktorá nám rozdala propagačné materiály obce.
Samotný monastyr sa nachádza na južne od obce Krásny Brod. Podľa informačnej tabule, ktorá sa v areáli nachádza bolo toto miesto, už pradávnymi rusínskymi predkami využívané ako obetné miesto. Dialo sa tak už v 5. storočí pred Kristom. V 9. storočí bol na tomto mieste založený baziliánsky monastyr. Baziliánski mnísi sa tu modlili za rusínsky národ, aby sa odvrátil od pohanských modiel a spoznal jediného pravého Boha v Presvätej Trojici. Ich modlitby Boh vypočul. V roku 1603 protestant Drugeth dal tento monastyr spáliť, aby ho neskôr dal znova vybudovať. Tento monastyr bol zničený ešte dva krát. Prvý krát na začiatku 18. storočia a druhý krát počas prvej svetovej vojny v roku 1915. Zrúcanina kláštornej cerkvi zasvätenej Zoslaniu sv. Ducha je v súčasnosti zakonzervovaná. Kaplnka sa zachovala. Veľká plocha okolo cerkvi so starými lipami a gaštanmi slúžila ako cintorín mníchov. Na sever od bola studnička s liečivou vodou. Okolie a časť sadu boli ohradené kamenným múrom. Neďaleko od zrúcaniny bol v rokoch 1998 - 2001 vybudovaný nový monastyr.
Z Krásneho Brodu sme zamierali do Medzilaboriec, kde sme využili stravovacie možnosti v Penzióne Andy a nesťažovali sme si. Spolu s Mikovou sú Medzilaborce známe vďaka Andy Warholovi. V Medzilaborciach sa nachádza muzeum moderného umenia Andyho Warhola. Michal Bycko, ktorý je motorom celého muzea prišiel nedávno sa zaujímavou koncepciou rozšírenia činnosti múzea o skúmanie modernej kultúry Rusínov a zmenou názvu Rusínske múzeum kultúry a umenia Andyho Warhola. Verím, že tento progresívne zámer sa dočká podpory zo strany kompetentných inštitúcií.
Rýchlym prejazdom cez obce Ňagov - Čabalovce - Výrava - Nižná Jablonka sme sa zastavili až v pohostinstve v Hostoviciach, kde sme miestnym pochválili netradičný erb.
Do Osadného sme dorazili podvečer. Ubytovali sme sa v penzióne Borovka. Pán Ocetník, majiteľ penziónu, je aj miestnym krčmárom. S ubytovaním sme boli spokojní, rovnako ako s atmosférou v krčme...Obec Osadné sa stala známou a populárnou vďaka dokumentu režiséra M. Škopa. Okrem sochy medveda a naučného chodníka, ktoré sú spomínané aj v dokumente, stojí za pozornosť aj krypta, v ktorej sú uložené kosti ruských vojakov z prvej svetovej vojny. Krypta sa nachádza pod pravoslávnou cerkvou.
Viac fotomomentiek nájdete vo fotogalérii.

Vďaka za pekný článok, je

Vďaka za pekný článok, je veľmi inšpiratívny. Pred časom som prešiel na bicyklil časť polonín okolo Stariny, nemalo to chybu. Snáď sa čoskoro dostanem na Slovensko aj s bicyklom, aby som sa zoznámil aj s trasou, ktorá je tu krásne opísaná.

Петро's picture

Ďakujem za pochvalu. Okolo

Ďakujem za pochvalu. Okolo Stariny sme išli tiež a spali sme hore v Ruskom sedle. Napisem o tom v dalsom pokracovani clanku ...

Srdečne Vás pozývam na super

Srdečne Vás pozývam na super občerstvenie na vašich cestách u nás v Pohostinstve v Hostoviciach Smile pripájam aj náš web : http://hostovicepohostinstvo.svet-stranek.cz/ TEŠÍME SA NA VÁS Smile

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.