Club de Moll - spojenie elektronickej alternatívy a lemkovskej hudobnej tradície

Zoskupenie Club de Moll pochádza z poľskej Krynice a kombinuje autentickú ľudovú hudbu Lemkov s modernými elektronickými podkladmi. Základ zoskupenia tvoria členovia rodiny Trochanovskych.

Club de Moll hraje v zložení:

Julia Trochanovska – vokál
Demko Trochanowski – elektrický kontrabas, vokál
Ihor Trochanowski – akordeón
Andryj Trochanowski – husle, vokál
Mikolaj Tabako – trúbka, vokál
Andrzej Mikulski – klávesy
Sergiej Marczuk – saxofón, akai – ewi
Michal Kraśniewski – rytmické pozadie, technika

Kapela vyprodukovala zatiaľ dva albumy. Prvý vyšiel v roku 2006 pod názvom Korinia. Druhý album kapela nazvala e-LEMtion. Na Holosoch si môžete vypočuť tri skladby z tohto albumu:

Szuhaj Z Lisa Ide

Pylam Palinoczku

Bila Korczma

Zdieľať na Facebooku

Dneska je subota

24. august 2019


Юліаньскый календарь:

11. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.