Преса

Podkarpatská Rus 2/2013 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi


Druhé číslo časopisu roku 2013:
- Valná hromada 2013 a naše aktivity
- Historie podkarpatských měst: Obrázky z Turja Remet
- Polsko a Podkarpatská Rus v době krize 1938–39
- Významná jubilea našich Rusínů
- Za Josefem Havlem
- O hrdinství čtyř podkarpatských bratrů
- V rubrice Rodnyj kraj: vědec Petro Lodij
- Další příspěvek k tématu Olena Mondičová

Podkarpatská Rus 1/2013 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi


První číslo časopisu roku 2013:

- Historie podkarpatských měst: Buštino
- O Janu Hrbkovi, vládním komisaři Užhorodu
- Věra Vacová vystavovala v DNM
- Málo známý podkarpatský hrdina
- Rusínský bál v Praze
- Jak aktuálně probíhá finanční vyrovnání za nemovitosti
- Karel Vaš, vrah z povolání

O „ekskluzіvіtі“ Іnfo Rusуna і dalšŷch real´nosťach

Іnfo Rusуn s´a poslіdnіm vŷdan´om ukazav jak real´no rusуn´ske perіodіkum tіlom і dušov. Nabіhnuv, to jest´ na julіjan´skŷj kalendar´, kіd´ dvojčіslo 22-23/2012 vŷšlo až v januarі 2013 r. Іsto joho vŷdavatel´, kotrŷm je Rusуn´ska obroda na Sloven´sku (ROS), može argumentovatу, že toto bŷlo zaprуčіnene planŷm fіnancovan´om menšŷn, kіd´ hrošŷ na dakotrŷ grantŷ prуšlу mуnulŷj rіk až v decembrі. No neobhajitel´ne je toto, že dvojčіslo vŷšlo real´no jak „hutnŷj“ materіal na 8-och storіnkach, prуčіm na čіtan´a tam toho bŷlo tak na dvі a pіv storіnkŷ a ostatok bŷv zapovnenŷj „vatov“. A je neodpustуtel´ne, že v nуm bŷv nadrukovanŷj plagіat, pіd kotrŷj pіdpуsala s´a sama šefredaktorka Sіlvіja Lуsіnova Fečova.

Podkarpatská Rus 4/2012 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi


Čtvrté číslo časopisu roku 2012:

- Fotbalový klub Rusj Užhorod v československé lize
- Posádkový hřbitov na Podkarpatské Rusi
- Vasil Korol, nositel Řádu Bílého lva
- Obrázky z podkarpatských měst: Výlok
- Svědectví britského novináře
- Antonín Rozsypal, zemský prezident Podkarpatské Rusi
- Rodnyj kraj: Emil Kubek, kněz a rusínský spisovatel
- Rusíni, mlčící menšina

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.