Преса

Podkarpatská Rus 1/2016 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

První číslo časopisu roku 2016:

Představili jsme knížku a ochutnali holubce | Aktivní Jindřichův Hradec
| Obrázky z Teresvy | Ivan Pop: Osvobození nebo okupace? | O knize
Karla Richtera Za tankem číhala smrt | Jak se líbí rusínská kuchařka
| Rusínský jazyk dvacet let po kodifikaci | Jak Rusíni sportovali |
Sedmdesátiny rusínského divadla v Prešově

Vychází kuchařka sestavená z karpatoruských receptů - Prostřeno na Podkarpatské Rusi

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Podkarpatská Rus 4/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Čtvrté číslo časopisu roku 2015:

Seminář v Poslanecké sněmovně „Sedmdesát let poté“ | Karpatoruské kostelíky na výstavě | Pražské setkání národnostních menšin | Dana Kyndrová: Rusíni jsou blízký národ | Kraj Vysočina pokračuje ve spolupráci | Historie podkarpatských měst - Vyškovo nad Tisou | Karel Richter uvažuje o historických křižovatkách | Běženci v dějinách Podkarpatské Rusi

Podkarpatská Rus 3/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Třetí číslo časopisu roku 2015:

Fotografka Dana Kyndrová zachycuje „iluzi návratu Rusínů do Evropy“ |
Ivan Pop: o imigrantech pohledem historika | Představujeme kuchařku
Prostřeno na Podkarpatské Rusi | Obrázky z Činadieva | Nový Klenovec |
Josef Koščák, rusínský vytrvalec | Rodnyj kraj: Julij Stavrovskij–Popradov,
básník a pedagog | Rusínština na Slovensku

Podkarpatská Rus 2/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Druhé číslo časopisu roku 2015:

Valná hromada 2015 | Památce Miloslava Kopeckého | Ivan Pop o utopii
jménem „autonomie“ (dokončení) | Obrázky z Dovhé | Čs. jednotky v zahraničí
za 2. světové války | Situace kolem náhrad za majetek zanechaný na PR |
Anna Plišková: Rusínský jazyk na Slovensku | Fotbalista Kalocsay, stejně slavný
jako Bokšay | Rodnyj kraj: Významný rusínský malíř Igor Hrabar

Podkarpatská Rus 1/2015 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

První číslo časopisu roku 2015:

Spisovatel Jiří Stránský: Podkarpatská Rus před sedmdesáti lety – generálka
na Krym | Sbor sv. Vladimíra slaví narozeniny | Československé jednotky
v zahraničí za války | Autonomie, rusínský sen a skutečnost | Fedor Vico kreslí
pro náš časopis | Rusíni a imigrace | Obrázky z Králova nad Tisou | Válka ničila
životy | Rodnyj kraj: Kdo jsme a kam jdeme? | Povídka Ireny Trnkové

Podkarpatská Rus 4/2014 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Čtvrté číslo časopisu roku 2014:

- Den Rusína v Praze
- Podkarpatská Rus v neklidné střední Evropě
- Konference o národnostních menšinách
- Přednáška Huberta Ripky v Podkarpatském klubu v Londýně v říjnu 1944
- Rusínská menšina a migranti
- Mladí Rusíni na Slovensku
- Povídka Ireny Trnkové

Artos svjatkuje desjať rokiv

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Podkarpatská Rus 3/2014 - Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi


Třetí číslo časopisu roku 2014:

- Bohatý program konference o Podkarpatské Rusi za první republiky
- „Národ odnikud" v parlamentu ČR i v Domě národnostních menšin
- Po první světové válce, další část historické studie Ivana Popa
- Kniha Zapomenutý svět Podkarpatské Rusi
- Slováci v Novém Klenovci
- Historie Klubu TGM v Užhorodě
- Když sovětská vojska překročila hranice..., stať Františka Hroníka
- Rodnyj kraj: Andy Warhol, nebo Андрійко Вархола?

Rusуnam gratulovalу u Parlamentі Čes´koj republіkŷ

U prostorach foje parlamenta Čes´koj republіkŷ u Prazі (ul. Sn´emovnі 4) perebіhla dosta važna kulturno-obščestvenna akcіja. 19. junіja уz učast´ov predsіdnуka Komorŷ deputatіv Parlamenta ČR Jana Hamačka deputatam у senatoram, považnŷm čes´kŷm у rusуns´kŷm hosťam bŷla prezentovana čes´ka verzіja mega-proekta «Narod nŷvŷdkŷ» – «Narod odnikud» (Užhorod, Vŷdavatel´stvo Paďadka, 2014). U prezentacіji s´a zučastnуlу avtor knуhŷ prof. Pavel Robert Magočі z Toronts´koho unіverzіteta, vŷdavatel´ knуhŷ kandіdat nauk уz Užhoroda Valerіj Paďak, čes´kŷj perekladač knуhŷ Dr. Mіroslav Kopec´kŷj у mnohі dalšі hostі, pro kotrŷch karpatorusуns´kі voprosŷ sut´ važnov čast´ov jich kulturnŷch cу j fachovŷch іnteresіv.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.