Люде

Obsjah rubrіkŷ

A. Markuš u svojim prуspevku o Rusуnach publіkovanіm u 1936 roc´i napуsav, že Rusуnŷ sut´ nachŷlnŷ ku mudrovan´u, fіlozofovan´u a sut´ v nуch sуlno zakor´inenŷ relіgіoznŷ počuťa. Rubrіka L´ude je o Rusуnach, kotrŷ totŷ predpoložіn´a uspіšno rozvуlу і prosadуlу s´a. Ne jde lem o žŷvotopуsŷ narodnŷch budуtel´iv mуnulŷch storіč, ale і o prуhodŷ sučasnуkіv, kotrŷ ne mus´at´ bŷtу rіvno narodnŷma budуtel´amу, no svojov d´ijalnost´ov vŷtvar´ajut´ pozіtіvnŷj obraz o kraju v kotrіm s´a rodуlу.

Maliar z Uble - Vojtech Borecký

Rusínsky fotograf Jozef Lauruský

Rusínski umelci na Slovensku

Tu je zoznam rusínskych umelcu zo Slovenska, kotrych jem doteper našla a napisala o nich. Budu duže rada, keď mi poradyte dalšych:
https://rusynart.com/rusyn-artists-from-slovakia/

Čistá rusínska duša Michala Zavackého - namiesto nekrológu

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

SVITOZNAMYJ AMERYČAN BYL RUSYN ZO SLOVENSKA

22. februara 2015 si prypomyname deň, kiď nas v roku 1987 opustyl jeden z našoho kola, jeden z našoho rodu. Naš svit opustyl slavnyj čolovik, kotryj i po svojim fyzickim odchodi mat obrovskyj vplyv na cilosvitove uminja a to zdaleka nelem na vytvarne.
Andy Warhol, rodženyj jak Andrew Warhola, byl tretim synom Andrija Varcholu a Uli Zavackoj z Mykovy a proslavyl sja holovni PoP ARTom, ale robyl i grafiku, moderny multimedialny a experimentalny kulturny podujatja. Byl workoholik - svojou každodennou robotou si zdobyl zasluženu slavu a svitove meno.
Svitoznamyj Ameryčan WARHOL byl RuSyN i po vicovi i materi. Joho mamku Uľu Zavacku, Júliu Závackú Varcholovú v USA nazyvali Mrs. Julia Warhola. Ameryčan Warhol mat sestru Mariu Varcholovu tu v Jevropi - na Slovensku - na temetovi - na cmitari (cemetary) v Mykovi. Ona žyla lem 33 dni. Stoprocentni byl Warhol stoprocentnym Rusynom, xoc sja gu Rusynstvu barz nehlasyl a nepryznaval, nehordyl sja tym. Je to dane i tym, že vtodi jak keby Rusyne ani neisnuvali, vin sam neznal vyjty z toho, xto je, bo išti vtodi o nas Rusynox nebylo tivko čuty...
Dvaraz 28: narodyl sja 6-oho augusta 1928 a umer jakraz 22. 2. 1987,
to značit, že hneskaj 22. 2. 2015 je presni 28 rokiv od dňa joho pomertja.
Spomjaňme si na ňoho. My Rusyny nemame veľo takyx genialnyx ľudy jak byl vin.
Možeme sja nym hordyty, bo Warhola poznat cilyj svit, Slovaci by povili, že mat nosné a honosné meno.
Mgr. Jozef Ke$o Keselica
The Andy Warhol PoP Art Club, Svydnyk

Rusínsky zbojník Fedor „Holovatyj“ Hlavatý z Ruskej Volovej

Po potlačení bratríckeho hnutia v Uhorsku kráľom Matejom Korvínom sa začali vytvárať zbojnícke družiny, ktoré vo veľkej miere podporovali poddaní na vidieku aj mestská chudoba. Zbojníčením si chceli riešiť svoje zložité životné podmienky aj jednotlivci, najčastejšie poddaní zo zemianskych usadlostí, kde už nevydržali znášať útlak a ťažkosti pri zabezpečovaní výživy svojej rodiny i vlastné ponižovanie. Mnohí z nich odvisli na šibenici. Veľký význam a rozsah vtedy nadobudla zbojnícka družina Fedora Hlavatého, ktorá bola na vtedajšie podmienky dobre organizovaná a dokonca sa hovorí, že mala znaky dobre organizovanej bratríckej jednotky. Kapitánom družiny bol Fedor Hlavatý, pochádzajúci z rusínskej obce Ruská Volova, ktorá leží východne od Humenného až na dnešnej hranici s Ukrajinou (Zakarpatskom). V družine pôsobili aj jeho dvaja bratia - Danko a Vaska.

Fedor Vico - nielen rusínsky karikaturista

Fedor Vico patrí k uznávaným karikaturistom a jeho tvorba sa už objavila v mnohých periodikách. Významnou časťou jeho tvorby sú karikatúry tykajúce sa života Rusínov doplnené textom v rusínčine. Ďalej si môžete prečítať krátky profil F. Vica doplnený niekoľkými jeho karikatúrami.

Dekanom ľikar´skoj fakulty bude Rusyn

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Do lyku svjatych zapysana Rusynka

Perebačte, ale u toj staty ne jesť dostupna rusyňska verzіja pysana latynіkov . Oprobujte sloveňsku verzіju abo rusyňsku verzіju pysanu azbukov. Jak chočete pomočі z dopovnenіm jazŷkovoj verzіji abo mate dalšŷ voprosŷ, kontaktujte nas.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.