Край і природа

Turistickým chodníčkom za drevenými cerkvami pod Duklou

kriz medzi Prikrou a BodružalomAk chcete spojiť nenáročnú túru s návštevou drevených cerkvy v kraji pod Duklou mám pre Vás jeden tip. Trasa z Krajnej Poľany do Krajného Čierneho vedie po zelene značkovanou chodníku, ktorý prechádza aj intravilánom štyroch obcí, v ktorých nájdete drevené cerkvy. Celková dĺžka trasy je 20 kilometrov. Trasa sčasti kopíruje historickú cestu Jozefínka.

Птаство Підкарпатьской Руси

На Підкарпатьскій Руси і у нас жыє велё птахів. Днесь але жыєме кус одторгнуто од природы а уж не знаме вшыткы жывотины якы в нашій країнї жыють.

Александер Грабарь (1883 - 1959) є міджінародно узнаваный орнітолоґ, котрый писав много языками, наприклад і по мадярьскы, по нїмецькы а по русиньскы.

Свою роботу Птаство Подкарпатской Руси (Avifauna Carpathorossica) опубліковаав в роцї 1931 в часописї Подкарпатска Русь і загорнув там вшыткых птахів, котрых быв годен відїти на Підкарпатській Руси а часточно там были загорнуты і теріторії выходного Словеньска.

На основі того были створены вікіпедічны статї, веце ці менше комплетны о птастві з назвами такыма як їх захопив Александер Грабарь в першій половинї минулого стороча.

http://rue.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8

Монастырь на Буковій Гірці

Букова Гірка ся находить недалеко од сел Буківці, Ґрібів і Вільшавка. Назва Букова Гірка по старославяньскы значіть Руська-Русиньска Гора, што є етимолоґічно одводжене од значіня Быкова Гора. Переданя людей повідать, што монастырь на Буковій Гірці заложыв в 10. стор. монах Арсеній Босак. Леґенда говорить, што зроджіня монастыря є споєне із провіджінём єдного сліпця на тій горі. Як дар і память выздравленый, ёго родина і селяне Буківце поставили на Буковій Гірці каплічку, потім монастырь. Од тых час аж до року Божого 1945 ту жыли монахы-васіліяне. На Буковій Гірці были поставлены три церкви: Церьков Сошествія Св. Духа, Церьков Св. Петра і Павла і Церьков Воздвіженія Честного Креста (стоїть аж дотеперь, є на образчіку).

Література: J.V.Timkovič,OSBM: Letopis Bukovského monastyra

Osiň v Karpatoch

ФЕРЕНЦИВКА

Пiддуклянскый край вдяка своïй стратеґицкий полози был все обходным i войновым путём. У 20 столитю в тым краю пробигали тоты найвекшы боï в рамках двох свiтовых воєн, по котрых в краю зистал великый почет памятникив и теметовив. В скоршых столитёх краём переходили войска Кутузова, Ребиндера, Морозинского и другых. На єднодухшый переход войск и воєнской техникы были потрiбны добры и утримуваны драгы, котры ся ставляли главнi в кризовых часох а то з двох доводiв – грозили войны або воєнскы конфликты а в тым часи был нарiд у великий бидi, прото владнуча елита мусила дати людём даяку роботу, можливисть заробити даякы грошы, бы миджи народом не взникали взбуры.

Dokument České televize: Návraty k divočině - Poloniny

Tomáš Kočko vás zavede do hor za zubry, do divokých bukových pralesů a pod horami i k dřevěným kostelíkům. Spolu s ním se ocitneme na trojmezí Slovenska, Polska a Ukrajiny, kde významné zastoupení mezi obyvateli měli Rusíni a z nich především Bojkové, Lemkové a Huculové. Písnička, kterou Tomáš pro tentokrát zvolil, náleží právě k folklornímu odkazu Bojků. Jak už jsme si mohli uvědomit i díky Ivanu Olbrachtovi, polonina je mezinárodně akceptované ukrajinské slovo pro vysoko položené horské louky ve východních Karpatech. Jako dominantní charakteristika daly tyto louky i podnět pro název celé krajiny.

Výstup na Tarnicu - najvyšší vrchol Bieszczad a Lemkoviny

Ako Lemkovina je označovaná región v juhovýchodnom Poľsku ležiaci pozdĺž poľsko-slovenskej hranice na úrovni severovýchodného Slovenska v dĺžke okolo 130 km, šírke 20 - 30 km od hraníc. Pre najvýchodnejšiu časť Lemkoviny je dnes používaný zemepisný názov Bieszczady. Do roku 1947 bol región obývaný rusínskym obyvateľstvom, Poliakmi nazývanými Lemkovia. Vo východnej časti boli tiež nazývanými Bojkovia. Charakteristickým znakom Bieszczad sú hrebeňové lúky vyskytujúce sa vo vyšších nadmorských výškach. Označované sú tiež ako poloniny. Podobné poloniny nájdete aj v ukrajinskej časti Východných Karpát a okrajovo tiež na Slovensku v prihraničnej časti Východných Karpát okolo Riabej skaly a Kremenca. V nasledujúcom článku nájdete opis výstupu na vrchol Tarnica, ktorý je najvyšším vrcholom Bieszczad. Verím, že zverejnené informácie a fotografie aj vás inšpirujú k návšteve Lemkoviny.

Frička, Fryčka ridna mati

Tam kde Čertiž silu dávat.Tam kde Boh lásku, krásu a pokoj rozdávat. Tam ležit šumné selečko što má rusnácke serdečko. Je to obec Frička.
Táto dedina má mnoho krás. Jednou z nich je aj národná kultúrna pamiatka -  Gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela. Je zložená z troch dielov a bola postavená v 18. storočí. Najcennejšou súčasťou kostola je oltár z roku 1716.Ďalej spomeniem pramene minerálnych vod a prekrásu prírodu, ktorá dodávala a dodáva po stáročia silu obyvateľstvu tejto dediny.         
Ak sa chcete dozvediet viac o tejto malebnej dedinke tak si pozrite na facebooku skupinu: Frička, Fryčka ridna mati alebo internetovú stránku www.fricka.sk

KREMENEC 2O1O - Rusíni, čučoriedky a medvede

Poznáte to, nielen chlebom je človek živý. Ľudia trávia svoj voľný čas rôznym spôsobom. Veľmi ušľachtilou aktivitou je turistika. Zahrňuje rôzne aspekty - šport, spoznávanie prírody, histórie, kultúry aj samého seba. Upevňuje priateľstvá a umožňuje nadväzovanie nových vzťahov. Okrem nárastu fyzických síl, duševných schopností a vedomostí rôzneho druhu, môže mať turistika aj vznešenejšiu funkciu. Takisto pozitívnu. Spája ľudí dobrej vôle a môže symbolizovať zomknutie príslušníkov jednej národnostnej menšiny, práve tak ako je to v tomto prípade.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.