Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1886' OR uid > 0) AND sid = '41e3e842f438c4a931f6d9902c049494' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Burdon - Ruzha (lemkowska) | Holosy

Burdon - Ruzha (lemkowska)

Kapela Burdon vo svojej tvorbe čerpá z východoeurópskeho folklóru. Významnú časť ich tvorby tvoria upravené piesne čerpajúce z vokálnej tradície pôvodných obyvateľov Východných Karpát - Rusínov, Huculov, Lemkov a Bojkov. Prvá skladba pochádza z albumu Re:Каpпатія, ktorý kapela vydala v roku 2006. Jej názov je Ружа(Ruža) a skupina sa ju naučila od známej speváčky lemkovských piesní Julia Doszny.

Text:

Ой у саду ружа посаджена
Каже хлопець же я не червена
Та най каже бо я не журюся
Кому-м мила тому сподоблюся

Не кладу на личко червенило
Мене в полi сонце припалило
Припалило спереду i збоку
А я собi дiвчина нiвроку

Мене мати в плахтi колисала
У криницi кождий день купала
Ой купала, та й забыла втерти
Буду файна до самої смерти

*******

(Oj u sadu ruža posadžena
Kaže chlopec že ja ne červena
Ta naj kaže bo ja ne žurjusja
Komum mila tomu spodobľusja

Ne kladu na ličko červenilo
Mene v poli sonce pripalilo
Pripalilo speredu i zboku
A ja sobi divčina nivroku

Mene mati v plachti kolisala
U krinici koždij deň kupala
Oj kupala, ta j zabyla vterti
Budu fajna do samoji smerti)

Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

16. jul 2019


Юліаньскый календарь:

3.юл 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.