Audio by artist javorina

Javorina - Ej prišli mi rusaľa

Ej prišli mi Rusaľa, na mij velikyj žaľ
Nemam ja frejira, nemam ja frejira
Chto mi postavit maj.

Ej nemam ja frejira, ale ja mam ale brata
Ta vin mi postavit, ta vin mi postavit,
Choc lem z jadlivčaka

Ej nemam ja frejira, ale sobi najdu,
Ked ja dneskaj večur, ked ja dneskaj večur
kolo korčmy zajdu


0:55 minutes (1.25 MB)
Zdieľať na Facebooku

Dneska je sereda

21. august 2019


Юліаньскый календарь:

8. áвґуст 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.