Audio by artist hudaki

Hudaki - Oj Dole moja

Ukrajinský „carpathian village band“ Hudaki, pochádzajúci z Nižného Selišča v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.


4:11 minutes (3.83 MB)

Hudaki - Rybka

Ukrajinský „carpathian village band“ Hudaki, pochádzajúci z Nižného Selišča v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.


1:27 minutes (1.33 MB)

Hudaki - Revana

Ukrajinský „carpathian village band“ Hudaki, pochádzajúci z Nižného Selišča v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.


3:51 minutes (3.53 MB)

Hudaki - Kručenij

Ukrajinský „carpathian village band“ Hudaki, pochádzajúci z Nižného Selišča v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.


3:03 minutes (2.79 MB)

Hudaki - Hory, Miša, hory

Ukrajinský „carpathian village band“ Hudaki, pochádzajúci z Nižného Selišča v oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.


5:02 minutes (4.61 MB)
Zdieľať na Facebooku

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.