Audio by artist ahmed_m_hlad

Ahmed má hlad - Maksym kozak

Ľudové piesne v netradičných bigbítových úpravách predvádza skupina Ahmed má hlad.


4:08 minutes (3.78 MB)

Ahmed má hlad - Čumak

Ľudové piesne v netradičných bigbítových úpravách predvádza skupina Ahmed má hlad.


3:33 minutes (3.25 MB)
Zdieľať na Facebooku

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Mapa regіstrovanŷch chosnovatel´iv Holosy.sk

Pisan´a dokumentiv po rusin´sky z OpenOffice

Pysan’a rusyn’skov kirilic’ov v sistemi Windows 7

Jak modifikovaty Firefox, žeby kontrol´oval rusin´skyj pravopis

Posl´idn´i komentar´i

Banner pro vašŷ storіnkŷ

Budeme radŷ jak Holosŷ spropagujete na vašŷch storіnkach čerez reklamnŷj banner.

<br />
Komunіtnŷj portal karpat´skŷch Rusуnіv

Jak bŷ s´te chot´ilу vŷčer´atу banerŷ,kontaktujte nas.