Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5672' OR uid > 0) AND sid = 'b5c32c568cf211de2215272c41a3f43c' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Ревізіоністы | Holosy

Ревізіоністы

Чоловік ку тому має барз близко. А не лем простый чоловік. Може ся то стати і тым інтеліґентнішым. В моменті, коли не має в діскузії жадного далшого арґументу, заатакує свого діскузного партнера ображіньом, або несмыселным означіньом. Найліпше такым, котре є хосноване на вшытко, што є в протиречіню з його поглядом, і котре само о собі може выкликати неґатівны чутя міджі людми. В тій хвілі суть про тоту другу сторону діскузії дві можливости. Продовжовати далше і выарґументовати собі свою позіцію, пояснити, же такы пусты слова не мають смыслу, або ся поставити і іти гет. Все єм быв прихыльником продовжованя діскузії. Але і то мусить мати свої граніці.
-

Лем недавно появило ся на сайті Youtube відео, де Софія Федина, голова СФУЛО („Світова Федерація Українських Лемківських Об'єднань“), знова раз поясньовала, хто то суть Лемкы, Русины. Окрім того, же кандідатка політічных наук не мать основны знаня, кідь бісідує о Лемковині і Лемках на теріторії сучасной Словакії - де ниґда нич таке не існовало, або кідь бісідує о православній цеьркви у Флоринці, яка подля ньой належала на зачатку 20-го столітя під Московскый патріархат, Федина іде іщі далше. Сягать по несмыслах, жебы о Русинах зробити планый образ, навеце она то не робить в рамках діскузії, де бы ся тота друга сторона проблему могла обгаїти, она то робить в телевізнім проґрамі, де сідить редактор, якый їй лем согласно Махать з головов і од зачатку видіти, же точно на такый тон і таке означованя односно Русинів тоту діскузію з головов СФУЛО і зробив.
-
Ку тому, же русиньскый рух і русинство є все повязано із Православнов церьквов Московского патріархату, даремно дашто довго писати. Можеме ся засміяти. Наприклад на Словакії у Русинів домінує Ґрекокатолицька церьков і тота якбач підпорядкована Москві тяжко може быти. Войводина тото саме - навеце, там суть лем ґрекокатолици. Православна церьков на Словакії ці в Польщі - автокефалны. Але чом бы то мала знати найліпша у фаху русиністікы, гейже? Головно, кідь то на Україні теперь так добрі може звучати, кідь шмариме русиньскый рух під „неприятельскый“ Московскый патріархат.
-
Але тота „найліпша карта“, котру Софія Федина вытягла і „роскрыла нас“, то вже нераз повторяны лжы о тім, же нас платить Москва і же наш рух перевязаный із так популарным свловным споїньом „Русский мир“.
-
Ку плачіню Москов лем єдно. Думам, же каждый може мати приступ ку інформаціям о тім, як русиньскы обчаньскы здружіня суть фінанцованы державами, в котрых суть і кілько грошей на што дістануть. Рубель, котрый завтра може мати ціну вступу на публічну тоалету, досправды не є тото, што бы требало нашым актівностям, а не сьме на то ани одказаны. Зато теперь лем дакілько фактів о тім, што має „Русский мир“ із русиньскым рухом по 1989-ім році.
-
Як раз то, же европскы державы, в котрых жыє русиньске населіня, по 1989-ім році зачали ся обертати на Запад, і перестали мати повинно наряджене смотрити як на святый образок на Москву, што нам дозволить, і што уж є за граніцьов того, што мож, уможнило Русинам в тых державах здобыти статус, котрый їм все належав. Здобыти статус окремого народа, окремой народностной меншыны в тых державах, хосновати свої права так, як і іншы меншыны.
-
Тым, же нашы державы, котрых сьме все были і сьме лоялныма жытелями, хотіли належати до Европы, нам одкрыли ся можливости кодіфіковати свій язык, основати нашы общества, мати властны школы, розвивати свій язык, свою културу. Мы сьме не перешли із повинного навчаня україньского языка і навчаня ся о тім, же сьме Українці, на навчаня російского языка і навчаня ся о тім, же сьме членове великого руського народа.
-
Вшытко, што сьме за тоты рокы здобыли, могли сьме здобыти лем зато, же нашы державы зачали, або холем робили крокы к тому, жебы приналежати до Европы, ку чому належать і штандарды людьскых прав. А не зато, же сьме розвивали „Русский мир“. О чім Софія Федина властно бісідує, кідь бісідує же міджі Русинами є „Русский мир“, кідь мы докінця ведеме звады о тім, ці Росія може або не може быти членом Світового конґреса Русинів?
-
Кідь ся посмотриме на державы, в котрых є природне населія карпатьскых Русинів, то єдина Україна од 1991-го року не знала власнтно што зо собов. Коло каждого єдного обзераня ся за Европов потім двараз посмотрила на Москву і зробила крок ближей ку великому братови. Значіть хто ту є під впливом „Русско мира“? І як то, же як раз на Україні Русины доднесь мусять войовати за свої права?
-
Русинам не треба жадного „Руссикого мира“, так як їм не треба быти ани частьов україньского народа. Русины суть народ із властным языком, културов, історійов, і на тото вшытко можуть быти горды без того, жебы ся мусили одкликавати на дакого іншого. Русины все історічно належали до Европы і старали ся о односины з Европов. Же суть міджі Русинами такы і іншакы - то най мі дахто вкаже в котрім народі не суть і демкократы, і русофілы, і комуністы і... міг бы єм продовжовати. Лемже спаяти русиньскый рух із якымсь „Русским миром“, є чіста маніпулація на вытворіня чорного образу о Русинах.
-
Все єм быв прихыльником продовжованя діскузії. Але і то мусить мати свої граніці. Не є о чім бісідовати із ревізіоністами, котры хотять приспособльовати історію. Федина і їй подібны є рівізіонізм, є намагов іти проти чогось, што цілый світ вже давно акцептує. Жаль. Але нажаль про них.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.