Просба о поміч

Chto može, naj pomože. Pan Sekerak je starostom v Bajerivcjach, ktorŷj robyť veľo pro Rusyňiv. Vďaka ňomu taksamo funguje jedna iz dvoch škol z rusyňskŷm navčaľnŷm jazykom na Slovakiji.

**********

Touto cestou by sme chceli spolu s dcérou Ivankou poprosiť všetkých priateľov, známych a ľudí dobrej vôle o pomoc.

Mojej manželke a Ivankinej mamke Danke Sekerákovej, ktorá je vážne chorá, svitla po dlhých rokoch reálna nádej na návrat do normálneho života. Jej diagnóza, ktorou trpí už viac ako 9 rokov, je nekompromisná; ide o chronické a nevyliečiteľné zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. K tomu, aby sa uzdravila je potrebné urobiť zložitú operáciu na špecializovanej klinike v zahraničí. Náklady na ňu predstavujú pre našu rodinu sumu, ktorú sami v súčasnej dobe nevieme zabezpečiť.

Celková suma na jednu operáciu činí približne 20.000,- €. Je pravdepodobné, že bude potrebné uskutočniť dve, alebo až tri operácie.

Preto Vás všetkých, ktorí to vedia pochopiť a majú veľké srdce prosíme o finančnú pomoc, ktorá nám pomôže uskutočniť nevyhnutnú operáciu.

Kto sa tak rozhodne môže peňažné prostriedky poukázať na č. účtu:

IBAN SK9402000000003090178956 VÚB banka SWIFT SUBA SK BX

Vopred Vám všetkým z celého srdca ďakujeme!

manžel Michal Sekerák a dcéra Ivana Sekeráková

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.