Поміч

Презідент Петро Порошенко наконець підписав контроверзный закон о освіті. Не жебы ся то не дало чекати, але по тім, што ся крітічно выразили ку закону дакотры державы, бы єм чекав дакус веце роздумованя над такым кроком. Не стало ся.
-

Найостріше, як все, кідь іде і о мадярьску меншыну, выразив ся кабінет Віктора Орбана, котрый повів ясно, же буде блоковати приступовы їднаня Україны з Европсков унійов. Но протестны голосы чути із далшых держав – Румунії, Росії і Молдавії. А і кідь то може не є так наголос, жебы о тім писали медії, білатералны розговоры суть і міджі Словакійов і Українов. Словацькый резорт діпломації уж повірив представителів словацькой амабсады в Києві і ґенералного конзулату в Ужгороді, жебы ся „інтересовали“ о закон, котрый може пошкодити і Словакам на Україні. Словацьке міністерство має інтерес конзултовати тоты справы, жебы были зохаблены меншыновы права і жебы не дішло ку знижіню існуючіх штандардів освіты членів меншын на Україні. Но, не знам ці іщі є о чім їднати, кідьже закон уж є підписаный, і тот закон штандарды, котры бы словацька діпломація хотіла всокотити, знижує.
-
В цілій справі, як собі через медії одарґументовати закон, котрый належыть всядыль, лем не до модерной демократічной державы, помогли два факты. Силны слова мадярьской влады і то, же політічны представителі Закарпатьской области так само выразили свою неспокійность і загнали писмо презідентови. В математіці першой класы, де єдна і єдна суть дві, веце PR говорцям україньской влады, векшынов переблеченым за „незалежных новинарів“, припадно „коментаторів“, не было треба. Ці слова з Будапешті, або зверненя закарпатьскых політіків, всядыль мож найти мадярьскый мотів! І так арґументація закона нашла свою жертву. Мадярів!
-
В остатніх днях мож чітати на україньскых порталах різны статі, в котрых ся черять ціла еліта і різным способом арґументують за помочі проблему Мадярів, чом є закон потрібный і добрый. В статях мож найти прімітівны атакы, наприклад, же най ся посмотрять наперед на своє школство, што інтеліґентнішому чоловіку довго не буде стачіти, бо каждый собі може найти, же народностны школы в Мадярьску суть. Або же Мадярі творять в Закарпатьскій области заперту комуніту і не знають державный язык, як кібы україньскы комуніты за граніцями історічно і днесь не творили свої заперты комуніты і державный язык тых держав знали вшыткы все досконало. А мож найти і софістікованішы арґументы о тім, же властно закон Мадярям поможе. І то так, же кідь ся будуть мусити учіти лем по україньскы, будуть тот язык потім добрі знати і то їм поможе і на робочім торгу. Всядыль фіґурують Мадярі. Чоловік мать аж слызы в очах, яку старостливость має україньска держава о своїх Мадярів.
-
Бісіда о помочі Мадярям є шумна, але має лоґічну хыбу. Мож быти согласным з тым, же чоловік бы мав знати державный язык будьякой народности є. Но приступ, котрый выбрала Україна є неправилный і неправилность такого приступу ся вказала уж і в іншых державах, включно Словакії.
-
Конкретно на Словакії і конкретно в повязаню з мадярьсков народностнов меншынов, но платить то універзално, суть тверды даны о тім, же діти, котры дома комунікують языком материньскым, значіть языком народностной меншыны, не знають державный язык ліпше втогды, кідь їх будеме тискати, жебы наступили до школы і мали вшыткы предметы в державнім языку і державный язык ся учіли таков самов методіков, як діти майорітного жытельства. Такы діти ся ліпше державный язык навчать втогды, кідь школска сістема акцептує, же тым дітям є першым языком язык материньскый, котрый не є державным, і державный язык ся учать як другый, з тому выпрацованов одповіднов окремов методіков. Бо справы, котры в языку в тім припаді словацькым дітям суть ясны, бо тым языком комунікують, дітям мадярьскым ясны не мусять быти і векшынов не суть і треба їх учіти іншым способом. Словакія тот проблем зрозуміла, но не знам, ці Україна даколи буде хотіти тото зрозуміти.
-
І так ся вернийме ку тезі, же закон є поміч про Мадярів. Не є. Не є то поміч ани про Мадярів, ани про жадны іншы народности. Є то ничіня народностной освіты, є то проба аґресівной українізації вшыткых гражданів. Закон може помочі акурат так тому, же і тоты европскы державы, котры перед часом міцно стояли за інтеґраційов Україны, поступно зрозуміють, же Україна має барз вельо роботы у себе дома, котру треба зробити, жебы ся могло зачати обще діскутовати о даякій евроінтеґрації. І арґументація закона може помочі тому, же покля з Мадярів будуть робити далшых Русинів – сепаратістів, заперту комуніту, ітд., сотворять далшый непокій меджі людми, котры хотять жыти мірно, котры лем хотять всокотити свою културу і язык, і котры мають непокою в державі уже доста.
-
Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.
-
Петро Медвідь

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

21. marec 2019


Юліаньскый календарь:

8.мáрец 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.