Політіка

Historické aspekty rusínskej otázky

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Rusíni chcú mať slovo v tvorbe národnostnej politiky SR. Pri rozvoji sa už nebudú spoliehať len na štátne dotácie

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Округлый стіл Русинів Словеньска повірив веджіньом платформы Александра Дулебу

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Націоналісты собі з языкового закона зробили здрап папіря

Тото, же Львівська область Україны ся може найвеце явить як націоналістічно ладженый реґіон, подібно як за найліпшых часів Словеньской народной партії Жіліньскый край, то є каждому терезвішому позоровательови, хоць звонка, ясно уж давно. Своє первенство у тій містній народній дісціпліні Львів потвердив і в недавнім часі.

Rusýny Slovenska potrebujut lidra

Važeny damy i panove, Miron Krajkovič z Cernýny, jak pidpresdseda ROS, sja vyjadrýl u poslidnim čisli novýnok Info Rusýn tak, že 13.oktobra 2012 v Prešovi bylo sklýkane 1. zasadaňa Rady rusýnskoj reprezentaciji Slovenska zato, bo Jan Kalýňak zo Svýdnýka chotiv bytý zachrancom všytkych Rusýniv Slovenska. Ciľom bylo založiňa dalšoj rusýnskoj organizaciji, kotra by zastrišuvala všytkych Rusýniv Slovenska i mala namirene ku Vladi SR. Tu povil Krajkovič dosť veľo pravdy.

Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

Vyhlásenie z členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku dňa 13.11.2012

My, účastníci členskej schôdze Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku po prediskutovaní súčasného stavu v rusínskom národnom hnutí vo Svidníku a v rámci Slovenska konštatujeme:

- že mesto Svidník je najviac ukrajinizované mesto na Slovensku, pretože vo Svidníku
i naďalej nerušene pôsobí SNM-MUK, ktoré každodenne pre návštevníkov múzea
v rozpore s európskymi normami o národnostných menšinách prezentuje rusínsky
zbierkový fond ako prejav ukrajinskej kultúry a každoročne vo Svidníku Zväz Rusínov-
Ukrajincov Slovenska organizuje festival kultúry neexistujúcej národnosti Rusínov-
Ukrajincov, na ktorom sa konferuje po ukrajinsky a rusínske tance, piesne, zvyky

Ей, попід Маковицю

Уж є знаме, же у мене ся находит музичный фонд Юрка Цимборы. Мам спрацувано третину фонду. У фонді є рукопис книжкы приправленой до тлачі. На обкладинкі є написано ручні назва: Ей, попід Маковицю, збірник пісень із Свидниччини, зібрав Юрій Цимбора, видав ЦК КСУТ Пряшів – 1984.
Я особні тот збірник співанок немам, ані незнам о тім, жебы такый збірник КСУТ выдал. Цимборовы діти на Словенску не жыют, не мам з нима особный контакт. Дівка з мужом раз пришли з Німецка мене навштівити у Свиднику, дали мі повне право на справу того фонду і просили ся, як довго треба над фондом робити. А то было шытко. Хто знат дашто о тій публікації, або о тім, што ся в тім року стало з Юрком Цибором, най напише до Народных новинок або до інтернету www.rusýn.sk Буду го цітувати в публікації о Цимборові. Найвеце є потрібна інформація о тім, што ся стало, коли ёго діти одишли на запад а втоди Комуністична партія, проти Юркові Циморові закрочіла репресівным способом. О тім ся в добовій тлачі недочітаме. Поможе нам лем верейный выскум через Народны новинкы і інтернет. Также хто што о тім знат, най напише.

Pár (dez)informácií v informačnom dvojtýždenníku

V informačnom dvojtýždenníku Rusínov Slovenska InfoРусин (č. 13/14 ročník IX. | august 2012) pod názvom Ukrajina uznala rusínsku národnosť (Україна узнала русиньску народность) bol publikovaný senzačný materiál: „Dnes je fakticky historický deň pre Rusínov celého sveta – Ukrajina uznala rusínsku národnosť a urobila tak veľký krok k federalizácii štátu.“ Nevedno, z akých zdrojov redakcia dvojtýždenníka čerpala informácie o uznaní rusínskeho národa na Ukrajine a o udelení statusu národnostnej menšiny pre Rusínov. A nevedno ani to, kto je za tento dezinformačný lapsus zodpovedný, keďže článok nie je podpísaný.

V Prešove zasadala Rada rusínskej reprezentácie Slovenska

Vytvorenie Okrúhleho stola Rusínov, ale aj stanovenie základných cieľov pre ďalší rozvoj rusínskeho obrodozvacieho procesu na Slovensku boli témy, o ktorých diskutovali aktivisti na stretnutí v Prešove. Zasadanie zvolal člen Výboru Rady vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu Ján Kaliňák.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

12. november 2018


Юліаньскый календарь:

1. новéмбер 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.