Політіка

Їджте помалы і не бісідуйте коло того

Літо здолавать теплотны рекорды. Наперек тому, же голосили найхолодніше літо за, думам, сто років, опак є правдов. Топить ся асфалт на драгах, не дасть ся вытримати в роботі ани дома. Чоловік ся тяжко достисне ку даякій діялности. Найліпше є сісти десь до холодку, сховати ся перед сонцьом і нич не мусити робити. Єдине, што нас може тішыти є, же метеоролоґове говорять, же найтеплішый день вже маме за собов. Не знам, ці то є стопроцентна правда, або так, як то даколи є, ся знова лем помылили. Што але знам доіста, то є то, же овельо векшу горячаву зажывають народностны мешныны на Словеньску. І тоты наспак якбач найтеплішый день іщі лем чекать і кажды день є горячава векша і векша.

Рана істоты

У 1947 р. зачала в Польщі проходити Акція Вісла. Лемківске населіня было насилно зо свого обыстя, де жыло ціле стороча, де мало свої земли, де ґаздовало, выселене на Україну і тоты, што мали веце щастя скінчіли на западных теріторіах Польщі. Лем мала часть з них дістала по роках можливость вернути ся на рідну землю.

Сполочна бісіда

Доіста сьте то вже зажыли. Ідете на автобусі або во влаку, припадно даґде сідите і в тім зачуєте, же хтось бісідує по-русиньскы. Найліпше є то втогды, кідь є то на місцях, де бы сьте то не чекали, може в загранічу. Чоловік має зразу даяке чудне внутрішнє чутя, радость з того, же чує свій язык і же стрітнтив „нашого“, Русина. І тото чутя го тискать до того, жебы ся тому другому приговорив. Та і вы сьте Русин? То є основный вопрос, котрый векшынов є лем зачатком довшого розговору а може і нового приятельства. Втогды про нас не є важне, ці є то Русин зо Словакії, Польщі, Україны або іншой державы. Основне є то, же є наш. Же маєме сполочный язык, котрый нас одкрыв, сполочну бісіду.

На розпути

Так як мы святкуєме тот рік 1150. выроча од приходу апостолів Славян, за нашов выходнов граніцов святкують 1025 років од похрещіня Київськой Руси. А самособов, так як і ту, і там проходять ославы на найвысшій державній уровни. О тім свідчіть і вчерашня навщіва російского презідента Владимира Путина, котрый до Києва пришов з ясным політічным одказом: Робте, што хочете, але ліпше бы было, кібы сьте то з тов евроінтеґраційов барз не увеличали.

„Політічне русиньство“

Траґікомічна мі прийде Заява „Світової Федерації Українськых Лемківськых Об’єднань“, котра была публікована тот тыждень і такой єй перевзяло дакілько україньскых медій. В Заяві, котра є повна фалзіфікацій історії, тота орґанізація має потребу прокламовати, же не є орґанізатором ани єдного з русиньскых конґресів, котры одбыли ся в тім році і таксамо ани єден із тых конґресів не підпорує. То є добра справа про Русинів, гірше бы было, кібы то было якраз наспак. На чім єм ся але найвеце побавив, хоць є то смутне, то суть речіня о тім же вшыткы Русины мають коріня на Україні і о „політічнім русиньстви“.

2 + 2 = 5

Влада Словацькой републікы 12-го юна позбавила Ласла Надя функції уповномоченого про народностны меншыны к дню 30-го юна. Од втогды не є функція обсаджена і єдинов офіціалнов інформаційов в тій области є, же повіренов ряджіньом, реґулаційов і контрольов діяльности Уряду уповномоченого є Марія Єдлічкова.

Reakcia na článok p. Medviďa

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

VI. Svetové fórum rusínskej mládeže (SFRM)

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Невдячны діти

На засіданю Світового конґреса Русинів, котрый проходив минулый тыждень на Україні, єдну з найвекшых реакцій выкликав текст писма Карпаторусиньского научного центра, члена Карпаторусиньского конзорція Северной Америкы, котрый быв участным прочітаный Славоміром Гіряком, делеґатом конґреса за Северну Америку.

Конець возроджіня, подьме грати фотбал

В днях 12. аж 14. юла 2013 року проходив на Підкарпатю вже 12. Світовый конґрес Русинів, котрого засіданя одбыли ся в Ужгороді і Сваляві. Домашній орґанізатор, котрым быв Микола Бобинець, голова Крайового товариства Подкарпатьскых Русинів, мав намагу пересвідчіти участных, же одношіня Україньской державы к Русинам змінила ся і перепис жытелів, як має одбыти ся на Україні, буде зробленый так, жебы Русинів держава конечно вызнала як окрему народностну меншыну. Того свідчіньом мала быти і участь Ивана Качура, заступника Олександра Ледиды, ґубернатора Закарпатьской области Україны, і Ивана Бушка, депутата Верховной рады Україны на одкрытю конґреса. Але є тому реално так, або то быв лем театер, котрый міг быти пересвідчівый лем про тых, котры сітуацію на Україні ближе не знають?

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

26. august 2019


Юліаньскый календарь:

13. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.