Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/3370' OR uid > 0) AND sid = '07108615db92355736e94c781f228fa8' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Плїшкова, Анна: Русиньскый язык на Словеньску. Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, 204 s. | Holosy

Плїшкова, Анна: Русиньскый язык на Словеньску. Пряшів : Світовый конґрес Русинів, 2008, 204 s.

Zaktualizované a rozšírené vydanie monografie z roku 2007 – v rusínskom jazyku. Pozostáva z troch častí. Prvá je zameraná na náčrt historického kontextu riešenia jazykovej otázky Rusínov v karpatskom priestore s akcentáciou na oblasť severovýchodného Slovenska a sčasti bývalej Podkarpatskej Rusi. Druhá časť je venovaná sociolingvistickému opisu jednotlivých funkčných sfér rusínskeho jazyka v Slovenskej republike: rodinnej (sfére každodennej komunikácie), sfére úradného kontaktu, scénicko-divadelnej, mediálnej, literárnej, konfesionálnej a školskej. Tretiu časť knihy tvorí obrazová príloha, ktorá prezentuje fungovanie jednotlivých podôb rusínskeho jazyka v konkrétnych funkčných sférach od najstarších čias až po súčasnosť.

application/pdf Rusínsky jazyk na Slovensku

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

24. jul 2019


Юліаньскый календарь:

11.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.