OBJEKTy & SYMBOLy ANDYho WARHOLa

Dátum akcie: 
13. май 2011 - 15:00
Miesto konania akcie: 
DOM KULTÚRY SVIDNÍK

Táto výstava je súčasťou edukačného a informačne nabitého projektu
MMM 4 MMM
WARHOLmánia MULTImédia
Sprievodné podujatia tohto projektu:
- film Mgr. Jozefa Keselicu 15 MINÚT SLÁVY ANDYho WARHOLa,
ovenčený bronzovou medailou UNICA - člen UNESCO v Argentíne v r. 1993
- 97 minuútový AUDIO & VIDEO program J. Keselicu o rusínskom pôvode,
živote a všestrannej tvorbe svetoznámeho amerického umelca
ANDY WARHOL je АНДРIЙ ВАРХОЛА
POP ART & POP MUSIC
- celovečerný dokumentárny film Georga Mischa

I AM FROM NOWHERE - SOM ODNIKIAĽ,
koprodukcia BBC, ZDF/arte & STV KE
- filmové dokumenty o živote a tvorbe majstra POP ARTu,
napr. BASQUIAT, WARHOLKA, The DOORS a mnohé iné
- ROCKový UNDERGROUNDový koncert v štýle a v rodnej reči Warhola - Ke$oBand
- moderné divadlo vo warholovskom štýle
- módna prehliadka Warholovských modelov
- výtvarná súťaž - WARHOLs POP ART is not dead!
- výstava Warholovských kníh, beseda s autorom knihy o Warholovi
v Podduklianskej knižnici vo SVidníku

2011-05-12_140347.jpg
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

25. maj 2018


Юліаньскый календарь:

12.май 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.