OBJEKTy & SYMBOLy ANDYho WARHOLa

Dátum akcie: 
13. май 2011 - 15:00
Miesto konania akcie: 
DOM KULTÚRY SVIDNÍK

Táto výstava je súčasťou edukačného a informačne nabitého projektu
MMM 4 MMM
WARHOLmánia MULTImédia
Sprievodné podujatia tohto projektu:
- film Mgr. Jozefa Keselicu 15 MINÚT SLÁVY ANDYho WARHOLa,
ovenčený bronzovou medailou UNICA - člen UNESCO v Argentíne v r. 1993
- 97 minuútový AUDIO & VIDEO program J. Keselicu o rusínskom pôvode,
živote a všestrannej tvorbe svetoznámeho amerického umelca
ANDY WARHOL je АНДРIЙ ВАРХОЛА
POP ART & POP MUSIC
- celovečerný dokumentárny film Georga Mischa

I AM FROM NOWHERE - SOM ODNIKIAĽ,
koprodukcia BBC, ZDF/arte & STV KE
- filmové dokumenty o živote a tvorbe majstra POP ARTu,
napr. BASQUIAT, WARHOLKA, The DOORS a mnohé iné
- ROCKový UNDERGROUNDový koncert v štýle a v rodnej reči Warhola - Ke$oBand
- moderné divadlo vo warholovskom štýle
- módna prehliadka Warholovských modelov
- výtvarná súťaž - WARHOLs POP ART is not dead!
- výstava Warholovských kníh, beseda s autorom knihy o Warholovi
v Podduklianskej knižnici vo SVidníku

2011-05-12_140347.jpg
Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

18. december 2017


Юліаньскый календарь:

4. децéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.