Spisovaňa ľudej 2011 na Slovensku sja skinčílo. Tipujte a vyhrajte Krabičku poslidňoj zachrany (KPZ) zmučenoho Rusina: Kiľko obyvateľov SR sa pri sčitaňu ľudu prihlasilo ku rusinskoj narodnosti?

 

1930 - 91 078

 

 

1991 - 16 937

 

 

2001 - 24 201

 

 

2011 - 33 482

 

 

 

V ponediľok 6. juna 2011 sja na Slovensku skinčílo spisovaňa ľudej. Peršy vysledky zo spisovaňa budut opublikovany na osiň 2011. Napište svij tip jakyj bude rezultat spisovaňa ľudej na Slovensku i kiľko obyvatelov sja prihlasit ku rusinskoj narodnosti. Tot koho tip budu najbližše ku rezultatu kotryj  vyholosit Štatistickyj urjad Slovenskoj republiky vyhraje originalnyj darunok - Krabičku poslidňoj zachrany (KPZ) zmučenoho Rusina. Što sja bude v KPZ nachoditi nateper narokom nepovim. Obsah KPZ by  mal pomoči každomu Rusinovi perežyti ťažobu dumok o svoji identiti ... Smile

 


В понеділёк 6. юна 2011 ся на Словеньску скінчілo списованя людей. Пéршы выслїдкы зо списованя будуть опублікованы na осінь 2011.Напиште свій тіп який будe резултáт списованя людей на Словеньску и кíлько людей ся приголосит ку русиньской нарóдности. Тoт кого тіп будe найближше ку резултáту котрий выголосит Штатістічный уряд Словеньской републікы выграe оріґінáлный дарýнок - Крабічку послΐднoй захрáны (КПЗ) змýченoгo Русіна. Што ся буде в КПЗ нахóдити натепер нароком неповім. Обсаг КПЗ бы мал помочí каждому Русінові переžыті тяжóбу думок о свої ідентіті ... Smile

Як хóчете приложыти вáш тіп, tак ся мýсите приголосити або зaреґістровáти.

Вшќткы тіпы ся вкáжут в списку ниже.

 


V pondelok 6. júna 2011 sa na Slovensku skončílo sčítanie obyvateľov. Prvé výsledky sčítania budú zverejnené na jeseň 2011. Napíšte Váš tip aký bude výsledok sčítania ľudu na Slovensku a koľko obyvateľov SR sa prihlási k rusínskej národnosti. Ten koho tip bude najbližšie k oficiálnemu výsledku, ktorý vyhlási Štatistický úrad Slovenskej republiky. vyhrá originálnu výhru - Krabičku poslednej záchrany (KPZ) unaveného Rusína. Čo sa bude v KPZ nachádzať schválne teraz neprezradím. Obsah KPZ by mal pomôcť každému Rusínovi prekonať ťažobu úvah o svojej identite ... Smile.

Všetky tipy sa zobrazia v zozname nižšie.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je četver

25. apriľ 2019


Юліаньскый календарь:

12.áпріль 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.