Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi sprístupnené na Holosoch

Popri Ľudovom slovníku Rusínov, Ľabdanici alebo Fotogalérií je na Holosoch dostupný interaktívny náhľad na historické mapy zachytávajúce územia obývané Rusínmi v prvej polovici minulého storočia. Prvá skupina máp zachytáva obdobie Rakúsko - Uhorska a maďarské pomenovanie obci, druhá zobrazuje región v období prvej Československej republiky, kedy bola Podkarpatská Rus regulárnou súčasťou Československej republiky.
Ako zdroj pre prehľadové mapy boli použité všeobecne používané mapy s vyznačeným karpatskorusínským osídlením, ktoré publikoval vo svojich prácach Paul R. Magocsi. Keďže zámerom bolo zobraziť osídlenie v období Rakúska - Uhorska, ale aj v medzivojnovom období prvej Československej republiky boli použité Magocsiho mapy, ktoré znázorňujú osídlenie v roku 1910 a v roku 1920. Ako detailné mapy boli použité staré maďarské župné mapy z roku 1910 a mapy vytvorené počas vojenského mapovania pre potreby poľskej a československej armády v 40. rokoch minulého storočia.
Prevažná časť Rusínov žila do roku 1918 v rakúsko - uhorskej monarchii. Ich počet bolo v 19. storočí len odhadovaný. Všetky štatistiky však spomínajú viac ako 400 000 uhorských Rusínov. Ruský etnograf S. Tomaševskij uvádzal v roku 1910, že 2, 5 % obyvateľov Uhorska sú Rusíni ( 423 159 uhorských Rusínov). Ako je viditeľné aj z prvej prehľadovej mapy, ich koncentrácia bola najvyššia v marmarošskej (46, 7 %), berežskej (48, 2%), ugočskej (40, 5%) a užskej (38, 2%) župe. V župách na území dnešnej Slovenskej republiky bolo ich rozšírenie nižšie - 11, 6 % v zemplínskej, 22, 5 % v šarišskej a 9, 4 % v spišskej župe.

 

V medzivojnovom období, ktoré zachycuje druhá prehľadová mapa, sa v rámci sčítania ľudu, ktoré prebehlo v roku 1921 hlásilo na území Podkarpatskej Rusi k tzv. karpatoruskej národnosti 372 884 obyvateľov, na Slovensku to bolo 85 628 obyvateľov.


Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

21. november 2017


Юліаньскый календарь:

8. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.