Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1408' OR uid > 0) AND sid = '97c422c8878fd8b40863bbb8272b7b93' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi sprístupnené na Holosoch | Holosy

Historické mapy území osídlených karpatskými Rusínmi sprístupnené na Holosoch

Popri Ľudovom slovníku Rusínov, Ľabdanici alebo Fotogalérií je na Holosoch dostupný interaktívny náhľad na historické mapy zachytávajúce územia obývané Rusínmi v prvej polovici minulého storočia. Prvá skupina máp zachytáva obdobie Rakúsko - Uhorska a maďarské pomenovanie obci, druhá zobrazuje región v období prvej Československej republiky, kedy bola Podkarpatská Rus regulárnou súčasťou Československej republiky.
Ako zdroj pre prehľadové mapy boli použité všeobecne používané mapy s vyznačeným karpatskorusínským osídlením, ktoré publikoval vo svojich prácach Paul R. Magocsi. Keďže zámerom bolo zobraziť osídlenie v období Rakúska - Uhorska, ale aj v medzivojnovom období prvej Československej republiky boli použité Magocsiho mapy, ktoré znázorňujú osídlenie v roku 1910 a v roku 1920. Ako detailné mapy boli použité staré maďarské župné mapy z roku 1910 a mapy vytvorené počas vojenského mapovania pre potreby poľskej a československej armády v 40. rokoch minulého storočia.
Prevažná časť Rusínov žila do roku 1918 v rakúsko - uhorskej monarchii. Ich počet bolo v 19. storočí len odhadovaný. Všetky štatistiky však spomínajú viac ako 400 000 uhorských Rusínov. Ruský etnograf S. Tomaševskij uvádzal v roku 1910, že 2, 5 % obyvateľov Uhorska sú Rusíni ( 423 159 uhorských Rusínov). Ako je viditeľné aj z prvej prehľadovej mapy, ich koncentrácia bola najvyššia v marmarošskej (46, 7 %), berežskej (48, 2%), ugočskej (40, 5%) a užskej (38, 2%) župe. V župách na území dnešnej Slovenskej republiky bolo ich rozšírenie nižšie - 11, 6 % v zemplínskej, 22, 5 % v šarišskej a 9, 4 % v spišskej župe.

 

V medzivojnovom období, ktoré zachycuje druhá prehľadová mapa, sa v rámci sčítania ľudu, ktoré prebehlo v roku 1921 hlásilo na území Podkarpatskej Rusi k tzv. karpatoruskej národnosti 372 884 obyvateľov, na Slovensku to bolo 85 628 obyvateľov.


Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.