Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5730' OR uid > 0) AND sid = '9759b1398fac30188c07f4e22c520df5' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Конґрес і Закарпатя фронт лайн | Holosy

Конґрес і Закарпатя фронт лайн

Цілый час єм собі думав, же єм быв у Хорватії на такім звычайнім конґресі Русинів. Такім, што даколи аж нудить, такім, што рішыть вшытко, а наконець властно не порішыть нич. Хоць, правдов є, жебы єм быв справедливый, зробили ся і зміны, котры роблять діліня міджі добов перед і по конґресі. Но покля єм думав, же єм быв на звычайнім конґресі, ани єм не стигнув прийти домів, уж єм знав, же єм быв на дачім вынятковім. Самособов, в неґатівнім смыслі.
-

Што конґресу дотулять ся, він быв досправды звычайный, аж нудный. І він ся не змінить, покля будеме день, того року день і пів, чітати статі о тім, кілько сьме зробили фестівалів, де сьме што посвятковали, де што выдали... о неґатівах, о тім, што ся нам не подарило, ся не бісідує нияк, або лем так кус, жебы не рушыти святочну атмосферу нашой конґресовой стрічі. А не змінить ся ани втогды, покля дакотры членьскы державы не будуть знати выпродуковати новых лідрів способных засісти до Світовой рады Русинів, і будуть за тоты державы сидіти цілы рокы тоты самы люди, котры уж в дакілько періодах сиділи і то всьо. То, же чітаме день і пів о нашых успіхах, бере час на то, жебы сьме бісідовали, діскутовали о реалных проблемах, огрожінях і о тім, як їх рішыти, припадно як в тых справах коордіновати роботу односно міджінародных інштітуцій ітд.
-
Як мам быти щірый, надію даякого проґресу єм видів в тім, же бы міг вести конґрес і раду як їх новый председа Джон Ріґеттій. В тяжкых часах як раз америцькы Русины помогли Русинам в Европі, думам, же і теперь сьме такій можливости могли дати шансу. Але делеґаты рішыли векшынов голосів, і то треба акцептовати, председом є Штефан Лявинець. Надіям ся, же поученый з крітікы його попереднього періоду, зробить зміны у своїй роботі (і то пише чоловік, котрый є векшынов песіміста, а не оптіміста, но надія вмерать остатня).
-
Лемже єден председа і так не зробить сам вшытко і головно проґрес тяжко робити самому. Знову ся можеме вернути ку людям, котры рокы сидять у функції, і од тых проґрес уж ани не чекам. Малый успіх є уж то, же в раді сидять зясь холем двоми новы люди, навеце – молоды. На другім боці, і дакотры довгорічны матадоры Світовой рады вказали веце проґресу, кідь ся поставили за пропозіцію Мілана Піліпа на зміну русиньской сімболікы, покля молодшы членове рады і делеґаты были тихо або проти. Традіція є найвеце! Веце і як лоґіка і арґументы, нажаль.
-
Два основны пункты, котры можу брати за проґресівны в рамках тогорічного конґресу, то приятя даты на сполочный Світовый день Русинів, жебы сьме не были все у вшыткім розбити як Берлін по войні, і зміна выбераня председы конґресу і рады. То, же сьме голосовали прямо, а не выберав председу „кабінет міністрів“, є проґрес. Але і ту підкреслюю, же не было потрібне ку тому мінити штатут. Змінили, в порядку. І ту акцептую векшыну голосів.
-
Значіть, пораховано і підкреслено – знова сьме ся занимали вшыткым і ничім порядні. Знова пішлеме писма (кідь пішлеме) на різны орґанізації, хочеме вызнаня на Україні, хочеме одсуджіня Акції Вісла, но лемже то, што потім, як нам не одпишуть, або одпишуть неґатівно – то уж нерішено. Жадна конкретна стратеґія роботы на два рокы, жадны конкретно порішены сценарі, што робити, кідь тото або тамто. Тоты пожадавкы правилны, лем ту треба окрім писем і реалный лобінґ а дурканя од дверей ку дверям, аж покля не досягненме своє. Зато, як єм писав – про мене дакус нуда. Но буду барз потішеный, кідь нова Світова рада Русинів тоту стратеґію зробить, кідь буде дуркати, кідь буде лобовати, хоць ся о тім на конґресі „не стигло“ порядні побісідовати.
-
З нуды ня вытягла аж статя на порталі „Закарпаття онлайн“. Портал нераз атаковав Русинів, все є міджі першыма в тій справі, кідь може. І теперь, іщі ся делеґаты ани не розышли домів, уж была стятя „Фотофакт...“ І досправды, в статі были фотофакты. Вкраджены фотоґрафії з іншого порталу, то быв факт, як было фактом і то, же фотоґрафії суть реално з конґресу. Приповідка о тім, же сьме не порішыли тему русиньской сімболікы, покля Русины Закарпатя хоснують флаґ сотвореный про сепаратістів у Москві, то уж дакус мімо факту, а головно мімо реаліты. Бо не в тім справа, і жадна Москва флаґ не робила.
-
Но і вказати на то, же колишній депутат за Партію Реґіонів, Іван Бушко, вказав ся на конґресі, підкреслюю - як гость, і не написати, же на конґресі были представителі містной самосправы, депутатка сербского парламенту, представитель канцеларії презіденткы Хорватії, а головно не написати, же презідентка Хорватії перевзяла покровительство над конґресом, то вже є таке україньске кручіня правды. Нич незвычайне.
-
Но холем на момент єм увірив, же єм быв на барз важнім конґресі, котрый якбач дякуючі в Москві выдуманому флаґу і участи Бушка змінить і то, як ся крутить Земля коло Сонця.
-
Як єм вже писав. „Закарпаття онлайн“ все радо копне до Русинів. Зробить аферу зо вшыткого. Вєдно з україньскым Радіом Свобода стоять в першій фронтовій лінії боя проти Русинів. Зато собі спокійно може портал змінити назву на „Закарпаття фронт лайн“.
-
Петро Медвідь
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

23. jul 2019


Юліаньскый календарь:

10.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.