Július Paňko: Levoška - príbeh zpod Mazgalice

Július Paňko je ukrajinsky píšuci autor, žijúci vo Svidníku. Vo svojej tvorbe sa venuje regiónu pod Duklou a osudom ľudí, tam žijúcich. Realita a znalosť pomerov v malých dedinách pod Duklou ho inšpirovala aj pri písaní novely Levoška, ktorá získala v roku 2006 prémiu Literárneho fondu za dielo v ukrajinskom jazyku. Vydavateľstvo SLOVART vydalo v roku 2008 slovenský preklad novely.
Levoška je meno hlavnej hrdinky novely, narodenej ako nechcené nemanželské dieťa mentálne zaostalej Bašky a omnoho rokov staršieho, ženatého Bočkára. Ten sa k otcovstvu odmietal priznať kvôli strachu z hanby pred celou dedinou.
Baška bola jedným z troch žijúcich detí poľského prisťahovalca Džadža Penteleviča. Rodina sa slovenskú stranu Nízkych Beskýd dostala v medzivojnovom období. Džadžo našiel pre sebe prácu v lesu a bývanie (drevený barák) hneď za hranicou v lese Mazgalica. Les sa nachádza nad vymyslenou dedinou Končava. (Lesný porast a potok rovnakého názvu - Mazgalica, sa nachádza aj nad obcou Dlhoňa, kde sa autor novely narodil) Všetky tri deti Penteleviča boli rozumovo zaostalé a hluchonemé. Ich jediný zdravý syn Vojtech zahynul počas vojnového besnenie.
Autor popisuje márne snahy ťažko skúšanej rodiny o začlenenie sa medzi obyvateľov Končavy. Na príbehu Levošky poukazuje na morálku dediny a tiež na nemilosrdné pomery, ktoré akoby ospravedlňujú správanie ľudí k rodine s tromi hluchonemými deťmi. Ako povedal sám autor: „Všetko sa rozišlo ako letná hmla po búrke, iba nikým neprejavená hanba za ľudské správanie ostala nadlho v Končave."

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je sereda

26. jun 2019


Юліаньскый календарь:

13.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.