Дзеркало з назвов Kárpátalja

Недавно мож было чітати о тім, же в Лондоні проходив алтернатівный світовый шампіонат у фотбалі, котрый перемогла команда Мадярів із Закарпатьской области Україны під назвов Kárpátalja. На Міністерстві загранічных діл Україны бы якбач найрадше післали єден ваґон до лаґру, кібы была така можливость.
-

Світовый погар ConIFA – Конфедерації незалежных фотбаловых асоціацій, значіть тых, котры не суть членами офіціалной федерації FIFA, є веце як шампіонат скоріше класічный турнай команд, котры іншак не мають можливость вказати ся на світовій фотбаловій сцені. Не все іде о даякый „небезпечный сепаратізм“, скоріше іде о то, же не кажда держава давать такый комфорт як Великобрітанія, же окрім анґліцькой команды є дожычене быти у офіціалных штруктурах меджінародного фотбалу і командам Шкотів ці Северной Ірландії. Навспак, є то властно вынятком. І зато выникла у 2013-ім році алтернатівна фотбалова конфедерація, котра давать простор нелем невызнаным державам, але і різным реґіонам, народам без державы ці представителям народностных меншын, якы жыють в граніцях іншых держав.
-
Так суть членами той конфедерації наприклад команды зо Северной Америкы – Кебек і Каскадія, европске Монако, котре у фотбалі не хоче признати Паріж, французька область Оксітанія ці анґліцькый Йоркшір, команды народів без державы – Курдів і Ромів, команды народностных меншын – наприклад Мадярів на Словакії і на Україні, но і споминаны команды непризнаных держав. В україньскій пресі ся мож было в повязаню з тым дочітати головно о тім, же іде о конфедерацію, де суть невызнаны державы, же там были і команды такзваных републік Луганьска і Донецька, і же іде о турнай сепаратістів. Одповідь на то дав тренер команды Северного Кіпру, котрый про анґліцькый протал повів, же они не рішають політіку, хотять грати фотбал, і же най хтось іде і повість 12-річным дітям на Севернім Кіпрі, же не можуть грати фотбал, бо їх державу нихто не признавать.
-
Мадярів із Закарпатьской области Україны репрезентовала тот рік команда Kárpátalja, котра сама о собі пише як о команді не даякой теріторіялной непризнаной области, а як о команді мадярьской меншыны в споминаній области Україны. Окрім того там была наприклад і команда Felvidék, котра про зміну репрезентує мадярьску меншыну на Словакії. Може бы Kárpátalja ани тот раз не была в центрі увагы україньскых медій і властей, бо членом конфедерації не є першый рік, но україньскы Мадярі теперь зробили важну хыбу – турнай выграли. А перемога ся предці не одпущать. І так ся зачало писати о сепаратістах на зеленій траві, котры бы може могли анектовати і даякый фотбаловый штадіон.
-
Же з того зробили тему україньскы медії, то ся не чудую. Докінця ся не чудую, же то потребовав окоментовати і даякый міністер. Не чудую ся ани тому, же ся знова запропоновало старе добре, выпробоване україньске рішіня: СБУ на них! Не будуть предці бігати по траві лем так і репрезентовати свою меншыну. А іщі і выгравати, кідь Україні ся выгравати не дарить і україньскы Мадярі бы в ті мали быти лоялны і програвати так само.
-
Будьяк бы сьте не глядали, не найдете єдно речіня од будякого міністра іншой державы ку темі алтернатівного шампіонату. Нихто в Канаді не коментовав Кебек, нихто з Паріжа не посылать службу безпекы на Оксітанців, Словакія не рішать своїх Мадярів у фотбалі, хоць їх мать велике чісло – 10 процент, єднако як то не робить ани Румунія, котра мала окрім мадярьского і ромску команду на турнаї, не чути ани Японію, із котрой там была команда корейской меншыны, Данія не рішать команду Ґрінландії а Занзібар є радый, же гойо офіціална команда собі заграть холем на алтернатівній сцені, бо на тій офіціалній нияк не є.
-
Кідьже не єм шпортовець, а ани ся у фотбалі не знам, тоту шпортову рубріку закінчу нешпортово. Kárpátalja – команда мадярьской меншыны на Україні, не є жадным огрожіньом Україны, їй сувереніты, теріторіялной цілости, ани ничого іншого. Но реакції на існованя такой команды, яков є Kárpátalja, можуть быти добрым дзеркалом про Европу.
-
При Русинах на Україні довгодобо тзв. Запад, Европа, меджінародны інштітуції якось заперають очі і не видять, же Київ довгодобо не забезпечує їх права, котры бы держава мала ґарантовати на основі конштітуції і меджінародных документів. Скоріше навспак, актівісты суть часто означованы за сепратістів, суть слідованы, грозить ся їм караньом. Нихто нич не видить, Україна є днесь лем жертва, котра іде добрым напрямом і вшытко робить добрі. Кого інтересують Русины?
-
Покля бы теперь досправды зачали власти рішыти членів команды, котра лем шпортом репрезентовала свою меншыну у державі, навеце принесла домів перемогу, покля бы рішіньом Києва была перзекуція тых Мадярів, може бы то дакус веце зарезоновало Европов, кідьже то уж не є такый малый і неосновный народ без державы, і в дзеркалі з назвов Kárpátalja, бы ся могли отворити очі тым, котры дотеперь в справі утискованя меншын на Україні, были сліпы.
-
Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.
-
Петро Медвідь

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

16. jun 2019


Юліаньскый календарь:

3.юн 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.