Язык і література

Марош Крайняк в новой книзї Інформація одказує на маґічный край русиньскых предків, котрых збавує ідеалізації

Автор выходжав з русиньской темы, котру спрацовав в попереднїх новелах Карпатія і Ентропія, але теперь ся земплеписно і тематічно розбігнув вецей до світа. На єдной странї вказує одношіня позначене ґлобалізаціов або бізарный світ корпоратной фіремной културы. На другой странї ся як протиклад вказує маґічный край русиньскых предків, котрый автор такой збавує ідеалізації.

Умер Владимир Бесермині

Дня 20-го марца 2014 у Вербасі, в Сербії, во віку 68 років добило сердце Владимира Бесерминія – русиньского педаґоґа керестурськой ґімназії на пензії, поета, писателя, тлумача і вызначного културного діятеля Русинів у Войводині, котрый походив із Руського Керестура.

Першый докторьскый проґрам з карпаторусиністікы у світї має Пряшівска універзіта

У другій половинї новембра того року Акредітачна комісія СР – порадный орґан влады СР – на своїй інтернетовій странцї опубліковала Запис із свого послїднёго тогорічного засїданя, яке ся одбыло 23. – 24. октобра 2013 в Братїславі. Єдным з пунктів єй проґраму было посуджіня Жадости о акредітацію, т. є. одборных компетенцій, Пряшівской універзіты в Пряшові реалізовати третїй – докторьскый – ступінь высокошкольского штудія з русиньского языка і літературы, проєкт котрого приправили робітници Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.

Anketa o používaní rusínskeho jazyka

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Йосиф і ёго жена (приповідка)

Быв єден молодый леґінь в єднім краю за царя. Мено мав красный Йосиф. І так казав, же ся нїґда не буде женити, бо то зрада чоловікови. Через жену годен на смерть прийти, а він може довше жыти. Має три країны, котры найдорогшы в світї, де ся найвеце золото править.

О товмаченях и материнском языку

Коли векшина з нас розумѣе близкы нам або родинськы языкы, многы можут сомнѣвати, а при найменшом непрактичным поважовати товмаченя з родинскых языков. Так, примѣром, войводянскы Русины, маючи розвиту литературу, не много мают товмачень из Пушкина. Мают потовмачену Сказку о царе Салтане, Сказку о рыбаке и рыбке. Што ся тыче казок, ту не може быти сомнѣву, бо малый дѣтвак, про котрого тоты казкы ся пишут, не знае иншого языка, окрем материнского, и тота казка лем у такой формѣ буде му доступна. Иншак е то з творами про доростлых.

Карпатьскы Іры

Все, кідь чітам о анґліцько-ірьскых проблемах, прийде мі на розум лем єдно. Є то чудне, як ся Іры докажуть донеконечна натігати з Анґличанами о теріторії і прокламовати свою народну гордость, а при тім не были годны всокотити собі свій язык і вшыткы днесь бісідують по-анґліцькы, в тім чіслі і їх медії. Такыма русиньскыма Ірами суть днесь Русины в Америці. Они, хвала Богу, іщі все чують свої коріня, докінце беруть участь на жывоті Русинів у цілім світі а не раз зо вшыткых сил морално і фінанчно підтримують Русинів в европскых державах, але мало хто з них днесь іщі знать язык своїх предків. Як ся тото могло стати?

О Францкови (приповідка)

Єден Францко в єднім вароши мав чотири домы, што в них было по дванадцять хыж, а потомків не мав, лем єдного сына. Умер Францко, обстав ёго сын із старов матїрёв. Почав пити тот ёго сын, што обстав з старов матїрёв. І тому было мено Францко, ёго сынови. Ходив на варош із другыма варощанами молодыма. Їв, пив на кавейгазї зо вшыткыма варощанами; він сам за варощан платив, што проїли у пропили. Промарнив вшыткых дванадцять домів, мати ёго іщі од нёго одйойкала два стовкы, од єдного худобного чоловіка на конець вароша купити собі єдну хыжу, жебы щі мала де ніч переночовати. Як промарнив вшытко, так ішов на кавейгаз назад: жебы товариші ёму платили їсти і пити. Не дали ёму ніч; хотїв з голоду умерти; пішов на пляц собі даяку роботу глядати. Не схотїв го нихто до роботы взяти: Мы ёго велькоможным кликали, дебы мы ёму росказовали в нашій роботї? Хотїв Францко з голоду вмерти. Одповів своїй старій матери, же йде в світ далеко, де го люде не знали. Поїднав го єден чоловік. То быв дябол. Повів: Францку, найми ся до мене, дам ті тілько грошей – на кажду ніч тісяч банковок. Тоты грошы із варощанами в єдну ніч маєш пропити. Кідь ті з тісяч златых зістане сто златых, та будеш битый, чом порядочно роботу не робиш. Кідь веце як тісяч, стовку, дві або й три в єдну ніч промарнили, тогды тя похвалю, же-сь мій файный слуга, вчінив єсь мі по дяцї.

Русиньска література зо Словенська на ярмарку Світ книгы Прага 2013

Міджінародный ярмарок книг і літературный фестівал Світ книгы Прага - то найвекша книжна акція в Чеськой републіцї, где приходять выставователї і гостї з вецей як 30 землї і реґіонїв цілого світа. Честным гостём ярмарку є того року Словеньско. Вдяка ініціатіві панї Каловсковей в сполупрацї з Уставом русиньского языка і културы ПУ в Пряшові і здруженім Русины.цз ся можуть навщівници ярмарку зознаёмити ся з русиньской літературов выданов на Словенську. Книгы суть презентованы в станку Літературного інформачного центра (С201). Ярмарок ся одбыват 16. - 19. мая 2013 в Промысловым палацу на Выставішті Прага.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

19. august 2019


Юліаньскый календарь:

6. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.