Радіо і телевізія

Обсяг рубрікы

Высыланя Словеньского розгласу в русиньскім і україньскім языку было і є силным жрідлом інформацій і освіты Русинів. Высыланя є забезпечене высылачами, котры сіґналом покрывають векшыну з русиньскых сел. Похвалу собі заслужыть i далшый крок Словеньского розгласу, котрый части релацій сприступнює i через звуковый архів і релації так можуть слухати i далшы слухачі. Приспевкы у тій рубріцї подрібнїше інформують о релаціях доступных у звуковім архіві Словеньского розгласу. Релації собі можете выслухати і ту рівно на Голосах через одказ у перегравачу перелінкованый до звукового архіву Словеньского розгласу.

Pravoslávny pop Pavol Novák v Neskoro Večer

Radio Regina - Pozvete nás ďalej? - Pravoslávne Vianoce - prípravy v rodine pravoslávneho duchovného Petra Savčáka z Varadky

Dobrá nálada koledníkom z Varadky nechýba, ale na druhej strane ani chuť a trpezlivosť. Deti manželov Savčákovcov si dokonca pre nás pripravili vinš v rusínskom jazyku. Je úžasne, že bez ohĺadu nato či Vianoce slávime podľa juliánskeho alebo gregoriánske kalendára ich podstata je vždy a všade rovnaká. Veľa radosti pri jej znovuobjavovaní a krásne Vianoce želáme rodine Savčákovcov rovnako ako aj všetkým ostatným rodinám, ktoré si dnes sadnú za štedrovečerný stôl.

Radio Patria - Rádio magazín venovaný Velikodnym sjatam

Rusínsky Rádio magazín odvysielaný na Radiu Patria 17.4.2011 bol venovaný Velikodnym sjatam. Ich význam vysvetľuje otec Petro Pavol Haľko, správca gréckokatolíckej farnosti v Krásnom Brode. V rozhovore spomína aj na zvyky tradované v obci Čirč. Svoje spomienky na Velikodny sjata približuje aj Anna Kimákova, rodáčka z Osadného.

Paľo Tirko z Nižňoho Komarnika rozpovidat - Jak cigan popa obalamutil

Ta ľude moji ta iši vam povim jak to bylo dakoli za našych zolotyv časiv, jak kolisi cigan popa obalamutil,znate? No raz bylo tak jak i každyj rik, ľude sobi hotovjat dryva na zimu, ta i naš otec duchovnyj sobi chotili zrichtuvaty dryva na zimu i sobi naštipaty. Nemali veľo času ta sobi podumali taj sobi zakliču cigana, naj mi naštipat toty dryva.

 

Radio Patria - Dedina hrá, spieva, dumu dumá - Vianoce v Jakubanoch

25. 12. 2011 bola na Radiu Patria v rámci vianočného programu o folklóre zachovanom v rusínskych obciach východného Slovenska predstavená razovitá obec Jakubany (Jakubiany) spolu s folklórnym súborom Kečera, ktorý v obci pôsobí. V relácii sú predstavené vianočné zvyky a tradície Rusínov spod Levočských vrchov. Záznam relácie si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača prelinkovaného stupný záznam relácie v audio archíve Slovenského rozhlasu.

Свідницькы славности - 60 років

В недїлю 16.11.2014 одвысылала СТВ документ о 60. Святу културы русинів-українців Словенська.
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/6793?date=16.11.2014

Русиньске радіове высыланя легко доступне в проґрамі TapinRadio

В тій статії бы’м вам хотїв передставити проґрам про сістемы Windows, котрый даває можливість слуханя тисячів радіовых станіць через інтернет, в разї потребы тыж награваня з них, є барз простый і завірать векшыну станіць высылаючіх по русиньскы. Ходить о проґрам TapinRadio.

Русиньскый маґазин - 14.1.2014

Радіо русинФМ святкує першый рік єствованя

3. децембер 2013 р., Братіслава – Пряшів
Днесь є то точно рік, што досягли верьх вшыткы приготовліня і перше інтернетове радіо Русинів Словакії зачало своє высыланя. Радіо днесь святкує, і біланцує. А самособов має і свої планы до будучности.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.