Політіка

Ей, попід Маковицю

Уж є знаме, же у мене ся находит музичный фонд Юрка Цимборы. Мам спрацувано третину фонду. У фонді є рукопис книжкы приправленой до тлачі. На обкладинкі є написано ручні назва: Ей, попід Маковицю, збірник пісень із Свидниччини, зібрав Юрій Цимбора, видав ЦК КСУТ Пряшів – 1984.
Я особні тот збірник співанок немам, ані незнам о тім, жебы такый збірник КСУТ выдал. Цимборовы діти на Словенску не жыют, не мам з нима особный контакт. Дівка з мужом раз пришли з Німецка мене навштівити у Свиднику, дали мі повне право на справу того фонду і просили ся, як довго треба над фондом робити. А то было шытко. Хто знат дашто о тій публікації, або о тім, што ся в тім року стало з Юрком Цибором, най напише до Народных новинок або до інтернету www.rusýn.sk Буду го цітувати в публікації о Цимборові. Найвеце є потрібна інформація о тім, што ся стало, коли ёго діти одишли на запад а втоди Комуністична партія, проти Юркові Циморові закрочіла репресівным способом. О тім ся в добовій тлачі недочітаме. Поможе нам лем верейный выскум через Народны новинкы і інтернет. Также хто што о тім знат, най напише.

Pár (dez)informácií v informačnom dvojtýždenníku

V informačnom dvojtýždenníku Rusínov Slovenska InfoРусин (č. 13/14 ročník IX. | august 2012) pod názvom Ukrajina uznala rusínsku národnosť (Україна узнала русиньску народность) bol publikovaný senzačný materiál: „Dnes je fakticky historický deň pre Rusínov celého sveta – Ukrajina uznala rusínsku národnosť a urobila tak veľký krok k federalizácii štátu.“ Nevedno, z akých zdrojov redakcia dvojtýždenníka čerpala informácie o uznaní rusínskeho národa na Ukrajine a o udelení statusu národnostnej menšiny pre Rusínov. A nevedno ani to, kto je za tento dezinformačný lapsus zodpovedný, keďže článok nie je podpísaný.

V Prešove zasadala Rada rusínskej reprezentácie Slovenska

Vytvorenie Okrúhleho stola Rusínov, ale aj stanovenie základných cieľov pre ďalší rozvoj rusínskeho obrodozvacieho procesu na Slovensku boli témy, o ktorých diskutovali aktivisti na stretnutí v Prešove. Zasadanie zvolal člen Výboru Rady vlády SR za rusínsku národnostnú menšinu Ján Kaliňák.

М.Сополиґа про русинофобный портал Закарпаття онлайн: Велич аґітація на підпору русиньской народности перед списованём людей мала за ціль дефінітівне зліквідовати Українців на Словеньску

Портал Закарпаття онлайн на своїх сторінках в рубріцї Українці Словаччини час од часу приливат олїй на огень комплікованых одношінь Русинів і Українців на Словенську. Портал сам себе означаєт як охранцу україньскых інтересів на обидвох странах україньско - словеньской граніцї. Цалково ся думам дасть повісти, же Закарпаття онлайн вшыткы актівіты зробены під главічков русиньской меншины означуєт як українофобны. Як українофобна ся наприклад пописує орґанізації Русиньска оброда і ей чінность. Парадоксно але фобію чути праві зо статї публікованых на порталу Закарпаття онлайн. Фобію з того, же русиньскый рух ся пробуджать і здобывать фурт векшу підпору нелем на Словенську, але уж і на закарпатьской Українї. Зато таке означіня в надпису стати - русинофобный портал Закарпаття онлайн.

Z prehlásenia Slovenskej národnej rady k Rusínom z roku 1918

Тепер собі можеме перечітати, якы права нам обіцяли “Братя” Словаци, котры доднесь несповнили.

Ґрекокатолицька церьков на Словеньску? - Перебачте! Моментално бесхарактерна!

Ґрекокатолицька церьков была тісяч років тым стовпом, котрый все Русинів підперав. Жадна чудова річ, шак є самособов зрозуміле, же так было, бо сама тота церьков была вірниками скоро цілорусиньска аж на пару вынятків.
Но тото што ся од револуції дїє у нашій церькви, думам же бы сьме не мали іґноровати.
Мам надїю, же ня нихто не буде каменёвав за тото што теперь пишу, бо єм тыж ґрекокатолик і не хочу робити плане міджі людми, бо векшына священиків заставать свій уряд достойно, моїм цілём є звернути увагу на тото што є подля мого назору в церькви хробачне і хворе.

Otvorený list prezidentovi Slovenskej republiky

Strana Náš kraj verejne vyzýva pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal  novelu zákona č.184/1999 Z.z  o používaní  jazykov  národnostných menšín a vrátil  ju  Národnej rade Slovenskej republiky na prepracovanie.
Existujúca slovenská legislatíva ignoruje  výsledky sčítania obyvateľstva,  domov a bytov z 26. mája 2001.  Stále je platný a účinný zoznam obcí, ktorých obyvatelia môžu vo verejnom styku používať menšinový jazyk, uvedený v prílohe k  nariadeniu vlády SR  č. 221/1999 Z. z. Tento zoznam bol vypracovaný na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike ešte v roku 1991.

Úspešné volebné obdobie – naozaj pre všetkých?

Nedávno som si v Sninských novinách prečítal veľmi pozitívne ladený článok o poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Snine. Spolu s pánom primátorom rekapitulovali svoju činnosť vykonanú pre rozvoj nášho okresného mesta. Nepochybujem o úspechoch dosiahnutých počas ostatného volebného obdobia, avšak priznám sa, niečo mi tam chýbalo. Skutočne samospráva myslí a koná v prospech všetkých svojich obyvateľov?

NIE SME AKO ONI (?) - Fedor Vico o Novembri 1989 a Rusínoch pre MultiKulti.sk

Rusíni žijú na tomto území (na severovýchode Slovenska) od nepamäti a sú teda autochtónnymi obyvateľmi týchto končín. Patria pravdepodobne do tej množiny predkov, ktorých teraz niektorí pojašenci nazývajú starými Slovákmi. Keď som bol v roku 1997 na 4. Svetovom kongrese Rusínov v Budapešti, istý hosťujúci maďarský historik vo svojom príhovore spomenul, že keď svojho času prišli (či vtrhli na malých škaredých koníkoch?) do Karpatskej kotliny predchodcovia dnešných Maďarov, narazili tu na Ruthenov. Neviem, či narazili aj na odpor, ale starých Slovákov ten historik nespomínal... Dosť na tom, že rôzne národy na tomto území žili vedľa seba oddávna v dobrom i zlom a žijú tu i dodnes. Len nie všetky rovnako, lebo osud a i rôzne okolnosti sa zahrávajú nielen s jednotlivými ľuďmi, ale aj s celými národmi. A tak sa z času na čas stane, že jeden z národov, ktoré žili dlho vedľa seba v biede a porozumení, sa zrazu voči tomu druhému ocitne v nadradenom postavení. A ten mu je zrazu na príťaž...

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je pjatnіca

17. august 2018


Юліаньскый календарь:

4. áвґуст 2018

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.