Політіка

Театер Яры Цімрмана

В другій половині 60-тых років 20-го сторіча выникнув в Празі Театер Яры Цімрмана. Тот театер быв од іншых театрів розділный в тім, же вшыткы пєсы были лем о єднім геройові – Ярові Цімрманові.

Навернутя до будучности

Світова рада Русинів, підписана єй председом Дюром Папуґом, загнала владі Україны підпорне писмо, де, окрім іншого, вызывать Україну, жебы дотримовала европскы договоры і харты і вызнала русиньску народностну меншыну із вшыткыма правами, якы выпливають з европскых документів. Писму бы ся чоловік годен быв потішыти, кібы не выкликало вопросы о незналости і некомпетентости дакотрых членів Світовой рады, або мінімално єй председы, котрый ся під нього підписав. Але може є вшытко інакше.

Нобеловку на Словеньско!

Міністерство внутрішніх діл Словацькой републікы в тых днях зачало доручовати самосправам на народностно змішаных теріторіях взоры оголошінь о вольбах до крайскых самосправ. Де жыє над 20 процент жытелів народностной меншыны, має держава обовязок інформовати воличів і в языку народностной меншыны.

Потьомкиновы школы

Минулу пятніцю ся з ініціатівы словацькой омбудсманкы – верейной охранкыні прав Яны Дубовцовой, одбыла стріча з учітелями, котры учать на русиньскых школах, або на школах, де ся учіть русиньскый язык. Дубовцову інтересовав став русиньского школства. Ліпше повіджено, ани так не ішло о став, як о то, ці держава дотримує право здобывати освіту в материньскім языку. То суть дві розділны річі, котры, окрім іншого, забезпечують цілком слушный алібізм з боку державы.

Міцніша, як природа

Меланхолія, смуток, несмак штось робити, ці їсти, вычерпаня... Є лем мало людей, котры бы восени холем на момент не зачули дашто із того. Называть ся то осіня депресія. Є звязана зо змінов погоды, зо скорочуючім ся дньом і своє робить таксамо зміна часу з літнього на зимный. На інтернетовых сайтах можете найти незраховательне множество заґарантованых рецептів на то, як з тов депресійов бойовати, припадно, як єй цілком обыйти. Фахівци рекомендують змінити страву, релаксовати, і, тото найголовніше, тішыти ся з дрібніць. При дотримованю вшыткого, што рецепты пишуть, і кідь єй цілком не обыйдете, часом бы мала выцофати. Але знате, нич нє є абсолутно ґарантоване, бо предці лем, природа є много раз міцніша, як чоловік. Хоць бы його намага была не знам яка велика, з дакотрыма ділами просто не рушать.

Меншына і меншыны

Партія Мост-Гід в пятніцю 27-го септембра на пресконференції представила першу часть документу Візія 2016. „З боку партії Мост-Гід іде о щіре, ясне і чітательне одношіня ку вопросам, котрых незналость і плытке заобходжіня з нима ведло і веде ку недорозумліням,“ повів підпредседа партії Ласло Шойомош.

Rusíni pripravujú návrh zákona o národnostných menšinách. Možnosť „viac-národnostnej identity“ odmietajú

V Prešove sa v poslednú septembrovú sobotu konalo už v poradí siedme zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi hlavné body programu patrilo pripomienkovanie a diskusia k legislatívnemu návrhu z dielne OSRS, ktorý by mal riešiť postavenie a fungovanie národnostných menšín na Slovensku.

На незаплачіня...

Покы і тоты найвекшы песимісты в остатніх місяцях зачали сліпо віровати, же на Україні ся то десь з вопросом Русинів рушать, бо ту была „ґаранція“ од закарпатьского ґубернатора Ледиду і народного депутата Бушка, же в слідуючім переписі собі Русины будуть годны вызнати свою народность і свій материньскый язык, потім про них мусять быти найновшы інформації з Києва ведром зимной воды выллятым на голову.

Opýtali sme sa Vladimíra Protivňáka, predsedu Rusínskej obrody na Slovensku...

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

Міцны і слабы сторінкы

Презідент Україны Виктор Янукович ся зохабив чути на пресконференції в Луцьку, же Україна днесь знать свої міцны сторінкы, міцніє і світ собі єй буде штораз веце оціньовати. На презідентови Україны якбач видіти, же вєдно з тым, як ся моментално о державу з єдного боку „бє“ Русько і з другого Европска унія, хоць тота зась аж так бити ся не потребує, Янукович пропадать думці, же на Україну реално чекать світ і теперь вкаже, яка є єй унікатна роль в історії світа. Самособов, не жычу Україні нич планого і жычу єй, але головно єй жытелям, жебы то досправды было так і жебы про Україну пришли ліпшы часы. Уж лем із той причіны, же ліпшы часы про Україну, бы значіли і ліпшы часы про статісячі Русинів, котры жыють в Заксрпатьскый области. Але якраз Русины суть проблем, котрый з Януковичовых слов може робити лем театер.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

18. august 2019


Юліаньскый календарь:

5. áвґуст 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.