Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1349' OR uid > 0) AND sid = '21a1b6412d280193be4479e293f14c07' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) II. | Holosy

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) II.

На Карніґіго школі у Піттсбурґгу, де ім ся учів малюбаті ім немав камаратів. Шыткы ся мі віділи надуманы а старали ся лем о себе. Назували ня "фляк", зато , же мі ся по твари зачали робиті такы білы флякы. Дохтори казали, же то мам од стресу а же раз буду цілый білый, як сніг. Страчу фарбу. У думках ім собі позерав образы , як буду вызераті а успокоював ім ся тым, што казала моя мама. Біла фарба є холем чіста, ай кідь то неуспокоїло мій проблем.
Лем што ім скінчів Карніґіго школу выбрав ім ся до Ню Йорку гладаті роботу. Неспоминам собі на тоты рокы у добрім. Ню Йорк было місто, де было шытко, але было то місто без душы. Ляди там по драгох ходили , як напроґрамованы. Позерали перед себе, ніч собі невшімали. Чудны жывы і мертвы нараз. Обернув ім ся до єдного выдавательства , же ім укажу свої рісункы, але нелюбили ся ім . Аж наконець ся мі подарило найті проботу ілустратора а рекламного маляря. Не было то тото што ім фурт хотів робиті, але уж ім мав робору і даякы пінязі. Робив ім выклады у обходох де продавали шматы і топанкы. Видить ся, же тота моя робота ся людьом залюбила а моє мено ся уж указало ай у новинькох. Лем поплели мено . Забыли написаті ціле Вархола, лем Вархол. Цілком ся мі то полюбило і так ім собі повів: " Добрі, буду Енді Варгол ! Шак нашы дома ай так незнауть што ту роблю."

-ххх-

Малював ім , ілустровав, але внутрішній покій ім не находив. Мотав ім ся , як блудна вівця по драгох Ню Йорку і гледав іншпірацію. Шытко ся мі мотало перед очамі, цілый Ню Йорк быв як єден великый колоточ. Тоты самы люди, обходы, товар, авта... Назачатку ім собі думам, же ту із того зошалію. Нерозумів ім , чом ту шытко є таке подобне єдно на друге. Іднакы обходы, авта, каждый без розділу пє Кока Колу, ходить до роботы фурт тым істым таксіком... Зясь ня напала тота думка про іконостас. Шыткы ся ту подобауть, але такой суть ай інакшый. Як тоты сяты на іконостасі.

-ххх-

Єден день о вечорі ім ся вертав до хыжы де ім бывав . Коли ім переходжав коло церкви повів ім собі : " Піду там попозераті." На моє преквапіня цирьков была скоро, порожня. Спомянув ім собі на свою маму , ак нам казала: " Діти мої, хоць вам буде найгірше , необертайте ся од Бога!". І подумав ім собі :" То лем тівко людей ся обертать на Бога? Якбачу ся ту шыткы мають барз добрі."
Напала ня думка, як ся мали мій отець і маті кідь іші жыли у Краю. Мама казала , же там была велика біда. За войны мусили утікаті із валалу жебы собі захранили холем жывіт. Но моїй сестрі Йозефінкі то непомогло. Умерла кідь нашы утікали перед фронтов на Долняків і до днесь незнаме, де мать свій гробик.
Мій камарат Фред Гюс мі казав, же смирть не є так страшна , як ся єй люди боять. Я ім якось тому нехотів віриті. Коли умер отець, брат Павел ся на ня гнівав, же ім непішов до той хыжы , де отець лежав. Бояв ім ся, але ай ім хотів жебы мі у памяті зостав фурт як жывый. Од того часу невірю на смерть. Думам собі, же то є лем так, як кідь дахто піде із дому а уж ся довго не вертать. І мій отець, іші кідь жыв скоро нияк не быв дома а мі ся то так віділо, як кібы ани нікдай ту не быв. Хотів ім тото шытко выповісті у часі кедь ім уж быв у Ню Йорку, але то никого незауїмало . Ту каждый думам лем на себе. Або правду повісті , шыткы єднак думали лем на себе, так, як єднакы были тоты таксікы, обходы, драгы... До недавна ім незнав порозуміті, як і Чіні знауть , хто є хто, кідь суть шыткы іднакы. Тепер віджу, же ай у Ню Йорку є шытко іднаке. Кідь ім тото повів Фредові Гюсові, том ся лем засняв і каже: " Якбачу будеш муситі ай ты робиті свої образы іднакы!". Подумав ім собі: " Та так подібно повідала ай моя мама про тых святых!". І веру робив ім свої образы на образ тых ікон і того Ню Йорку.

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je ponediľok

16. september 2019


Юліаньскый календарь:

4. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.