Burdon - Oj ne zhaluj

Kapela Burdon vo svojej tvorbe čerpá z východoeurópskeho folklóru. Významnú časť ich tvorby tvoria upravené piesne čerpajúce z vokálnej tradície pôvodných obyvateľov Východných Karpát - Rusínov, Huculov, Lemkov a Bojkov. Коломийка (Kolomyjka) je set huculskej, bojkovskej a maďarskej verzie tohto typicky východo karpatského tanca. Z posledného albumu Тайстра Чугайстра (Tajstra Čuhajstra) si v Muzike môžete vypočuť pieseň z Podkarpatska pod názvom Ой не жалуй (Oj ne žaluj), ktorej text je nasledovný:

Ой, не жалуй, моя мила, що я п'ю,
Тогди будеш жалувати, як я вмру.
Тоді будеш жалувати, плакати,
Як я буду на лавочці лежати.

Ой встань, милий, чорнобривий, встань, серце.
Стоїть тобі я в головах мід-винце.
Треба хліба, треба солі до хати
Нема кому молоденькій старати

Ой, не встану, моя мила, пий сама.
Колис мені за живота й не дала.

(Oj, ne žaluj, moja mila, ščo ja p'ju,
Todi budeš žaluvati, jak ja vmru.
Todі budeš žaluvati, plakati,
Jak ja budu na lavočcі ležati.

Oj vstaň, milij, čornobrivij, vstaň, serce.
Stojiť tobі ja v holovach mіd-vince.
Treba chlіba, treba solі do chati
Nema komu molodeňkіj starati

Oj, ne vstanu, moja mila, pij sama.
Kolis menі za života j ne dala.)

 

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je subota

20. jul 2019


Юліаньскый календарь:

7.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.