Артос святкує десять років

Общество св. Йоана Крестителя было основане Александром Духновічом в 1862 році. Існовало до року 1874 і потім было на довгы десятьріча зрушене. В 2003 році го ґрекокатолицькы русиньскы священици на Словеньску обновили. Проґрам того обчества є реліґійне, народне і културне взростаня Русинів. Общество присвячать ся роботі з дітми і молодежов на полі реліґійного жывота, духовно-релаксачным подіям, выдаваню реліґійных книжок, календарів, молитвеників, спознаваню і утримованю обряду, културы, традіцій. Орґанізація стоїть і за церьковныма літурґічныма тлумачінями в русиньскым языку.
-

По обновліню діятельности общество зачало выдавати свій кварталник під назвов Артос. Артос – то по ґрецькы хліб. Річ, без котрой чоловік не може жыти, річ, котру потребує каждый день. Такым „духовным хлібом“ ся орґанізація намагать кормити і ґрекокатолицькых Русинів на Словеньску посередництвом свого часопису. І якраз в тім часі минать десять років, од коли Общество св. Йоана Крестителя своє періодікум зачало выдавати.
-
В Артосі чітателі все найдуть много духовных статей, поясніня біблічных дій, статі, котры пояснюють нашы богосліжня, але найдеме там і статі з нашой історії, статі про нашы діти ці інформації о діятельности орґанізації. Частьов часопису є все і літурґічный календарь подля ґріґоріяньского і юліяньского штілу. Векшына статей є писана латиньскыма буквами по русиньскы подля правил словацькой транскріпції пряшівской варіанты русиньского літературного языка, але мож найти і статі писаны азбуков. Шефредактором є парох в Чабинах отець Мілан Ясик і языкову коректуру робить знамый русиньскый народный писатель Осиф Кудзей.
-
Артосу жычіме іщі многы і благы рокы жывота міджі своїма чітателями!
-
Петро Медвідь
-
Інформації о часописі: http://www.artos.wbl.sk/Najnovse-cislo-casopisu.html

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

21. november 2017


Юліаньскый календарь:

8. новéмбер 2017

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.

Зареґіструйте ся!

Кідь ся хочете актівно запоёвати до дїяня на Holosy.sk і звышыти комфорт у хоснованю сторінок зареґіструйте ся.

Контактуйте нас

Кідь мате вопросы або коментарї, можете нас контактовати через формуларь на сторінках.