Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/5721' OR uid > 0) AND sid = '95a1eb75ae4956563357a55e63ed17d0' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Амнезія | Holosy

Амнезія

Словацькы фашісты ся із соціалной сіті Facebook переселюють на російску сіть ВКонтакте. Оазу покоя свого інтернетового жывота глядають на російскім сайті по тім, што їм Facebook зачав рушыти їх профілы і фанпейджовы сторінкы, через котры пошырьовали думкы незгодны нелем з політіков цілосвітовой сіті, але много раз і з леґіслатівов і людьскыма правами.
-

Нич на тім, же іщі в остатніх днях царьствованя словацькых фашістів на сіті так нима ненавидженой Америкы, єден із них, Мілан Мазурек, депутат Народной рады Словацькой републікы, котрого міджі часом зачала рішыти словацька поліція за бунтованя ку народностній, расовій і етнічній незнашанливости і грозить му, хоць то бы сьме якбач мусили жыти в іншій добі, і дакілько років арешту, стигнув іщі на своїм офіціалнім фанпейджі одкрыти свій внутрішній світ односно меншын, але і свій брак основных інформацій змішаный із націоналістічным популізмом.
-
Кідьже з влады іде до парламента пропозіція закона, котрый бы мав вытворити фонд на підпору културы народностных меншын на Словакії, Мазурек мав за туньо куплену нову тему, котров міг далше вказовати свій „патріотізм“. Нажаль, про нього, вказав то, што є ясне каждому роздумуючому чоловіку. Вказав, же є глупый, но єдночасно небезпечный, і же ословити може лем людей, про котрых роздумованя не є якбач великов пасійов.
-
Мілан Мазурек на своїм днесь вже неіснуючім фанпейджі на сіті Facebook по тім, што ся матеріалы ку новому закону дістали до парламентной пресы, написав, же коаліція хоче давати грошы на меншыны, і же на то хотять схвалити закон. Депутат фашістів, котрый іщі курто перед тым, як ся дістав до парламенту, войовав за „утискованых Словаків“ лем способами тіпу: подьме метати на музулманьску родину з малов дітинов каміня, має малый дефіціт знань о тім, же новый закон лем мінить фінанцованя, і же меншыны ся фінанцують цілый час уж днесь. У своїм выголошіню далше писав, же то треба заказати, же то є окраданя Словаків, і же фінанції мають іти на словацьку културу, културу словацькых гражданів, не на даякых Мадярів, Русинів ці Ромів. Кібы были они коло властей, істо бы ся з тым такой пораховали. Значіть, подля Мазурека суть якбач словацькыма гражданами лем Словаци, членове народностных меншын якбач гражданами не суть, они не платять дані, не давають свій вклад до розвитку державы і не мають право на свою културу. Або кідь гражданами суть, та лем такой другой катеґорії.
-
О іщі векшій тупости пана депутата свідчіло з його выголошіня то, же пан депутат лем теперь обявив окрім выділеных грошей про окремы народностны меншыны і грошы выділены про мултікултурный діалоґ і пояснив собі то по свому. А головно так по свому, жебы в людях пробудила ся „справедлива злость.“. Тота частка грошей існує вже рокы, служыть на проєкты, в рамках котрых ся робить дашто про мінімално дві народности. В тлумачіню: можете зробити наприклад фестівал мадярьского і русиньского фолклору. Депутат словацького парламенту, котрый іщі у фебруарі якбач ани не знав, же фінанцованя народностных меншын функціонує уж днесь, мултікултурный діалоґ зрозумів (або поясняв) так, же то суть грошы, котрыма хоче влада завести на Словакії тот злый западный мултікултуралізм, котрый нам ту принесе міліоны музулманів і бідный словацькый народ згыне під мечом бойовників ІСІС, котры ту якбач прийдуть як штіпендісты плачены з мултікулторного діалоґу.
-
Же суть депутаты за партію Маріяна Котлебы фашісты, є фактом. Ку тому належыть і то, же хоснують різныма способами популізм, як і в тім припаді. Фактом є і то, же депутаты той партії не належать міджі інтелектуалну верьшыну народа. І зато ся не треба чудовати, же пан депутат теперь обявив, же ту ся мають фінанцовати і меншыны. Но інтереснішов є друга справа. Пан депутат своїм выголошіньом вказав то, што є нормалным людям ясне од зачатку. Їх політіка не є лем протиромска, їх політіка є проти будькому, хто не є „добрый Словак“. Покля бы ся такы люди дістали досправды ку властям, іншы меншыны бы были на шорі такой по першій меншыні, з котрой собі днесь выбивають політічный капітал.
-
Доднесь єм не годен зрозуміти, же на дакотрых русиньскых селах здобыв у парламентных выборах процента і Маріян Котлеба з його фашістічнов партійов. Вірю, же на різных русиньскых фестівалах, котры ся нам ближать, ся добрі забавлять і його воличі, будуть собі похвальовати, яка то файна подія, і спомянуть собі і на то, же є то з грошей, котры бы депутат партії, яку выберали, дав лем Словакам. І оно бы то не зістало лем при рушіню грошей. Мам надію, же тоты люди не будуть терпіти амнезійов, кідь буде треба найближе іти голосовати у выборах до самосправных країв.
-
(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)
-
Петро Медвідь

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

16. jul 2019


Юліаньскый календарь:

3.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.